Chat with us, powered by LiveChat

HÄLSOFRÄMJANDE PROGRAM

Varför ett hälsofrämjande program?

I dagens högpresterande arbetsmiljöer är det lätt att fysisk och mental hälsa hamnar i skymundan. Men sanningen är att medarbetarnas hälsa är fundamentet för företagets framgång. Ett hälsofrämjande program inte bara stödjer individens välbefinnande utan också förbättrar hela organisationens produktivitet och kreativitet. Genom att investera i dina medarbetares hälsa, investerar du i företagets mest värdefulla tillgång.

Forskning visar att det finns en direkt koppling mellan medarbetarnas hälsa och deras prestation på jobbet. Hälsosamma medarbetare är mer energiska, fokuserade och mindre benägna att ta sjukdagar. Genom att erbjuda ett hälsofrämjande program kan ditt företag minska frånvaron och öka närvaron – vilket resulterar i högre produktivitet och bättre affärsresultat.

Ett företags kultur återspeglas i hur det tar hand om sina medarbetare. Genom att införa ett hälsofrämjande program visar du att ditt företag värderar välbefinnande och medmänsklighet. Detta bygger en stark företagskultur som uppmuntrar samarbete, öppenhet och gemenskap. När medarbetarna känner sig värderade och omhändertagna, ökar deras engagemang och lojalitet till företaget. programmet.

I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är företagets rykte som en omtänksam och hälsomedveten arbetsgivare mer viktigt än någonsin. Ett välutformat hälsofrämjande program kan vara en avgörande faktor för toppkandidater när de väljer var de vill arbeta. Dessutom är befintliga medarbetare mer benägna att stanna kvar på ett företag som investerar i deras hälsa och välbefinnande.

Ett hälsofrämjande program är inte bara en investering i dina medarbetares hälsa – det är en investering i företagets framtida framgång och hållbarhet. Genom att sätta människan först, skapar du en arbetsmiljö där alla kan trivas, utvecklas och bidra till sin fulla potential.

 

Våra tjänster:

Skräddarsydda program

Vi förstår att varje organisation är unik, med sina egna utmaningar och mål. Därför erbjuder vi skräddarsydda hälsofrämjande-program som är designade för att möta just dina behov. Från sömnrelaterade problem på arbetsplatsen till program för mental hälsa, våra expertteam arbetar nära dig för att skapa en hälsoplan som stödjer alla medarbetare.

Våra tjänster inkluderar men är inte begränsade till, stresshanteringsverktyg, sömnförbättringsstrategier, näringsrådgivning och fysisk aktivitetsprogram.

Workshops och Seminarier:

Kunskap är kraft när det gäller hälsa och välbefinnande. Våra expertledda workshops och seminarier är utformade för att utbilda och inspirera dina medarbetare i en rad olika ämnen. Från att hantera arbetsrelaterad stress till att främja en balanserad livsstil, vi erbjuder praktiska råd och strategier som medarbetarna kan börja tillämpa direkt.

Varje session är interaktiv och skapad för att engagera deltagarna, vilket ger dem möjlighet att lära sig nya färdigheter och delta i meningsfulla diskussioner.

 
 

Kontinuerlig Uppföljning och Support

 För att säkerställa att ditt hälsofrämjande program är framgångsrikt, tillhandahåller vi kontinuerlig uppföljning och support. Detta innebär regelbundna hälsokontroller, återkopplingssessioner och anpassade rapporter som visar framsteg och områden för förbättring.

Vårt team är tillgängligt för att svara på frågor, ge vägledning och justera programmet baserat på medarbetarnas feedback och förändrade behov. Vi är här för att stödja er på varje steg på resan mot en hälsosammare arbetsplats.

“Vi kan se hur vi utvecklas och det resultat arbetet har givit.”

-Christina Dahlberg, HR-Chef Cytiva

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan

Om ett företag anlitar en extern anordnare i form av Sustain Change för att förebygga sjukskrivning eller underlätta för sina anställda att komma tillbaka efter sjukskrivning, kan företaget få bidrag från Försäkringskassan för hälften av kostnaderna. Även du som arbetar internt kan identifiera medarbetare eller grupper som är i behov av extra stöd och anlita Sustain Change till detta, och få halva kostnaden betalad.

För att en arbetsgivare ska kunna ansöka om bidraget krävs att anordnaren är godkänd av Försäkringskassan, vilket Sustain Change är. Om bidraget ska nyttjas behöver fakturan till arbetsgivaren vara utställd av Sustain Change.

Hämtat från Försäkringskassan:

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag som du kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka efter en sjukskrivning. När du köper rehabiliteringstjänster från en företagshälsovård eller annan aktör kan du få bidrag, som täcker hälften av dina kostnader upp till ett visst belopp.

Arbetsgivare som tar extern hjälp för att förebygga eller förkorta ohälsa och sjukfrånvaro kan få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Syftet med bidraget är att underlätta för dig som arbetsgivare att agera direkt när du märker att en medarbetare mår dåligt. Genom tidigt agerande kan du undvika sjukskrivningar. Likaså kan ett tidigt engagemang för en medarbetare som redan är sjukskriven bidra till ett snabbare tillfrisknande.

För att kunna söka bidrag ska du anlita en företagshälsovård (eller en annan aktör) som Försäkringskassan godkänt som anordnare. Bidraget omfattar arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser för en enskild medarbetare (ej för grupper) och täcker såväl psykiska som fysiska besvär.

Du betalar företagshälsovården när insatserna är genomförda och får tillbaka hälften av pengarna i efterskott, av Försäkringskassan. Som mest kan du få 10 000 kronor per anställd och år. Sammanlagt kan en arbetsgivare få som mest 200 000 kronor per år.

Läs mer här hos Försäkringskassan.