Chat with us, powered by LiveChat

LEDARSTÖD OCH LEDARUTVECKLING

Varför Ledarutveckling och Ledarstöd?

Framtidens Ledarskap

I en värld som ständigt förändras och utmanar våra traditionella arbetssätt krävs nya ledaregenskaper. Den digitala eran, globaliseringen och en ökande medvetenhet om sociala och miljömässiga frågor ställer höga krav på dagens och morgondagens ledare.

 

Vårt program för ledarutveckling är framtaget för att möta dessa behov genom att förse dig med de verktyg, kunskaper och insikter som krävs för att navigera i komplexiteten och leda med förtroende. Vi förbereder dig för att hantera både dagens och morgondagens utmaningar med integritet, insikt och innovation.

 

Ett Mänskligare Tillvägagångssätt

Vi tror på ett ledarskap som sätter människan i centrum. Vårt tillvägagångssätt fokuserar på att utveckla ledare som inte bara är mål- och resultatorienterade, utan som också visar empati, förståelse och medmänsklighet.

Genom att främja ett ledarskap som värdesätter medarbetarnas välbefinnande och utveckling, hjälper vi dig att bygga starkare, mer motståndskraftiga och mer engagerade team.

Ett mänskligare ledarskap bidrar inte bara till en bättre arbetsmiljö utan även till bättre affärsresultat.

 
 
 
 

Mätbar Skillnad

Vår ledarutveckling är grundad i evidensbaserad forskning och beprövade metoder som garanterar resultat. Genom att delta i vårt program kommer du att kunna se en mätbar skillnad i ditt ledarskap och din organisations prestanda.

Vi använder kvalitativa och kvantitativa data för att spåra framsteg och effektivitet, vilket ger dig konkreta sätt att mäta din utveckling och din inverkan.

Med vårt stöd kommer du att kunna identifiera och implementera de strategier som fungerar bäst för dig och ditt team, vilket leder till förbättrad produktivitet, ökad medarbetarnöjdhet och starkare affärsresultat.

 

våra program

Vår individuella ledarutveckling är en djupgående process som anpassas till dina unika behov och mål som ledare. Programmet kombinerar personlig coaching, självstudier och praktisk tillämpning för att hjälpa dig att utveckla dina ledarfärdigheter, förstå din ledarstil och identifiera områden för förbättring. Vi fokuserar på ämnen som emotionell intelligens, konflikthantering, och kommunikationsförmåga för att ge dig ett komplett ledarskapsverktyg.

I vårt gruppbaserade program skapas en dynamisk lärmiljö där du tillsammans med andra ledare kan utforska olika ledarskapsutmaningar och -strategier. Programmet bygger på kollektivt lärande, erfarenhetsutbyte och öppen feedback. Detta format stärker inte bara individuella ledarskapsförmågor utan främjar också teambuilding och nätverkande. Varje session är designad för att stimulera tillväxt, innovation och samarbete, vilket gör att du kan ta med dig nya perspektiv och lösningar till din organisation.

När människors grundläggande behov blir utgångspunkten för hur vi organiserar företag, familjeliv och samhälle, blir allt bättre. Sustainable Human Business Program är skapat för ledare och chefer som vill ge sina medarbetare förutsättningar att bidra med hela sin förmåga.

Programmets kärna är en 10-dagarsutbildning fördelad på fyra tillfällen på plats i Stockholm. För att utbildningen inte ska stanna vid teorier, kommer du att samtidigt driver ett utvecklings- och förändringsarbete i din egen organisation. Att direkt implementera och arbeta med den mänskliga affärsmodellen höjer värdet på ditt engagemang i programmet.

Läs mer

Som en del av våra program får du tillgång till vår digitala plattform. Här hittar du ett omfattande bibliotek av resurser, inklusive artiklar, videor, arbetsböcker och självutvärderingsverktyg. Plattformen är tillgänglig 24/7 och ger dig möjlighet att fortsätta din utveckling när och var det passar dig. Dessutom ger det digitala formatet möjligheter till uppföljning och kontinuerligt stöd från dina coacher och peers.

Varje program är designat för att inte bara utveckla dina färdigheter utan också för att djupgående förändra ditt sätt att tänka och agera som ledare. Vi tror på en balanserad utveckling som omfattar både professionella och personliga aspekter av ledarskap, allt för att du ska kunna skapa en hållbar förändring för dig själv och din organisation.

Är ni nästa Sustain AB?

Sustain AB – Transformation genom Hållbart Ledarskap

Sustain AB en växande tech-startup, stod inför utmaningar med hög stressnivå bland anställda och en snabbt växande men osammanhängande ledningsgrupp. Företaget sökte efter en lösning för att öka välbefinnandet, minska stressen och skapa ett mer hållbart och enhetligt ledarskap.

Genom Sustain Change’s program för ledarutveckling började Sustain AB’s ledningsgrupp en resa mot personlig och professionell tillväxt. Programmet startade med individuell coaching för varje ledare, fokuserad på självinsikt och utveckling av empatiskt ledarskap. Ledarna deltog även i gemensamma workshops som utmanade dem att tänka nytt kring välbefinnande och prestation.

En vändpunkt för Sustain AB var införandet av regelbundna reflektionsmöten där ledare och team kunde dela erfarenheter, sätta hälsan i förgrunden och gemensamt utarbeta handlingsplaner. Dessa möten blev kärnan i en ny företagskultur som prioriterade välbefinnande och öppen kommunikation.

Inom några månader observerade Sustain AB en markant förbättring: medarbetarnas stressnivåer sjönk, medan engagemang och produktivitet ökade. Ledningsgruppen blev mer sammanhängande, och deras nya ledarstil genomsyrade hela organisationen, vilket skapade en miljö där alla kände sig värderade och motiverade.

Sustain AB resa med Sustain Change blev inte bara en historia om minskad stress och ökat välbefinnande, utan också om hur ett företag lyckades omvandla sina intentioner till konkreta handlingar och resultat, vilket etablerade en ny standard för hållbart ledarskap inom tech-industrin.

 

“Jag var i ett skede i livet då jag kände mig slut på energi, både på arbetet och i privatlivet.”

Testimonial