Chat with us, powered by LiveChat

Sustainable Human Business Day

Den här återkommande dagen är en del i vårt arbete med att bygga ett rikstäckande community av sustainare, d.v.s. för dig som vill att arbetslivet ska vara en kraftkälla för både välmående och hållbara resultat. 

Framför oss ser vi ett mänskligare samhälle där vi förenar framgångsrik business med hälsa och välmående.

Vad roligt!

Att du vill ta del av historiens andra Sustainable Human Business Day!

Under historiens andra Sustainable Human Business Day definierar vi tillsammans de första nödvändiga stegen mot ett mänskligare samhälle med mer välmående medarbetare och mer framgångsrika företag och organisationer.

Vi pratar om hur vi skapar:

  • tillit till den outnyttjade resultatpotentialen.
  • ett arbetsklimat där människor känner sig trygga och värdefulla. 
  • organisationer som tillvaratar hela organisationens samlade kunskap.
  • en miljö för personlig utveckling där alla tar ansvar för sina liv.
  • engagemang för uppdraget och byggandet av katedralen.
  • en hållbar vardag som möjliggör långa och friska liv.
  • långsiktig lönsamhet och tillväxt.