Chat with us, powered by LiveChat

Sustainmetoden

I dag kallar vi vårt arbetssätt för Sustainmetoden – fem steg för verklig och hållbar förändring. De fem stegen är ett strukturerat stöd när du reflekterar och när ni samtalar, blir medvetna, inspireras och hittar motivation att ta små säkra steg framåt. Och gläds åt framstegen.

Nuläge till nyläge

Sustainmetodens kärna består av fem steg. När du långsamt och metodiskt arbetar dig igenom dessa till synes enkla, men i verkligheten utmanande etapper får du det du vill ska hända att faktiskt hända.

Dialogen som kärnprocess

Om vi inte kan prata med varandra kan vi inte arbeta eller tillsammans.

En helt avgörande faktor för en arbetsgrupps framgång är dess förmåga att prata med varandra.

För det är en förutsättning att det finns en psykologisk trygghet, vi kallar det för tillitsrum.

Självledarskap

I dagens samhälle räcker det inte att ledarskapet finns hos cheferna. Alla behöver ta ledarskapet över sig själva, både på jobbet och hemma.

En viktig del i Sustainmetoden är därför självreflektion. Att stödja oss att vända blicken inåt för att fatta medvetna beslut utifrån vår inre kärna.