Chat with us, powered by LiveChat

Få bättre balans i livet – med dina motivationssystem

motivationssystem-for-balans
För att kunna växla bra effektivt från stress till prestation behöver du alltså ha koll på dina gröna oaser: aktiviteter som regelbundet kan aktivera ditt lugn och ro-system. Att vara i naturen, ta en promenad eller ringa en god vän är typiskt ”gröna” aktiviteter.


Längtar du efter mer balans i livet? Då är en bra start att lära dig mer om kroppens tre motivationssystem. De styr både dina känslor och handlingar! Använd fokusuppgiften för att undersöka när du använder vilket system – och om du kanske behöver ändra balansen. 

Vi människor har tre olika motivationssystem, enligt psykologen Paul Gilbert.  Det röda stress- och hotsystemet, det blå prestations- och utforskandesystemet och det gröna trygghetssystemet för lugn och ro.

Vi växlar mellan våra system med hjälp av olika signalsubstanser: kortisol och adrenalin, dopamin och oxytocin. Det system som är aktiverat för stunden styr både vad vi känner och vad vi väljer att göra.


Alla system behövs

Alla system behövs. Det blåa systemet gör oss produktiva, kreativa och nyfikna. Det gröna systemet hjälper oss att varva ner och att knyta an till andra människor. Det röda systemet hjälper oss att agera snabbt i krissituationer och våga stå upp för oss själva om vi blir hotade.

När vi är i balans växlar vi mellan de olika systemen utifrån vad som är mest funktionellt i varje situation. Hamnar vi i obalans är det lätt att vi ”fastnar” i ett och samma system.

 
När det blir för mycket

Är vi det röda systemet för mycket riskerar vi att bli sjuka både psykiskt och fysiskt. Dessutom blir vi mindre empatiska och sämre problemlösare. Är vi för mycket i det blåa riskerar vi att fastna i jakten på kickar och belöningar. Vi missar lätt att även roliga och stimulerande uppgifter kräver återhämtning.

Att vara allt för mycket i det gröna lugn-och-ro-systemet är inte heller bra. Det gör att vi känner oss slöa och icke-behövda. Den som varit arbetslös eller på annat sätt ofrivilligt sysslolös en längre tid har kanske upplevt detta.

 
Växla för att hitta balansen

Nyckeln är helt enkelt balans. När det blå systemet har kört på lite för länge så att vi blivit överaktiva och börjar bli trötta av att prestera, behöver vi ta en paus. Kanske ta en promenad för att aktivera det gröna systemet. När vi känner oss illa till mods eller oroliga kan vi ringa en vän och lugna ner det röda systemet till förmån för det gröna.

Fokusuppgift: Bli medveten om dina system

Första steget för mer balans i livet är att själv bli medveten om hur just du växlar mellan de olika systemen. När är respektive system aktivt? Är det något av systemen som dominerar? Är du tillräckligt ofta i det viktiga lugn & ro-systemet?
 

Steg två blir sedan att skapa en bättre balans genom att öka/minska på aktiviteter som triggar de olika systemen. Nyckeln till att känna balans är att du själv blir bra på att reglera dig själv när något av systemen blir överstimulerat.

Uppgiften består i att först testa hur din balans ser ut, för att sedan göra justeringar i din vardag. Efter ett par veckor testar du igen. Hur ser balansen ut nu?

 Du hittar båda testen här:
 

Till uppgiften

Hitta dina ”gröna oaser”
Här kommer en viktig sak. Den vanligaste utmaningen idag är att minska upplevelsen av stress (det röda systemet) och istället gå in i det blåa prestationssystemet. Här vill man gärna kasta sig direkt från det röda till det blå, för att vi har bråttom och massor att göra. Men det går inte (!). Här måste du alltid ta vägen via det gröna lugn och ro-systemet.

Stress gör nämligen att vi tappar viktiga förmågor som problemlösningsförmåga och empati. Så för att du ska ha tillgång till alla dina förmågor behöver du ta vägen via det gröna systemet, och sedan in i det blå.

För att kunna växla bra effektivt från stress till prestation behöver du alltså ha koll på dina gröna oaser: aktiviteter som regelbundet kan aktivera ditt lugn och ro-system. Att vara i naturen, ta en promenad eller ringa en god vän är typiskt ”gröna” aktiviteter.

Ett annat sätt att ge plats åt ”det gröna” är att inte ha för mycket inbokat. Kanske det är det till exempel onödigt att åka Vasaloppet samma vecka som du flyttar? Att stanna upp en stund och tänka efter innan du drar igång ytterligare ett nytt projekt kan vara en viktig nyckel för att hitta balansen.

 

Lär dig mer om varje system

 

Det gröna systemet

Stimulerar: Samhörighet, välmående, förnöjsamhet, lugn och trygghet.
När det gröna systemet aktiveras frigörs oxytocin.

Liksom det röda hotsystemet är trygghetssystemet konstruerat för att skydda oss, men här snarare genom omvårdnad, omsorg, vänlighet och anknytning. Vi visar varandra vänlighet, hjälpsamhet och stöd i stället för kyla och kritik. Det indikerar att vi kan känna oss trygga. Systemet aktiveras genom att det frigörs oxytocin, ett lugnande hormon som stimulerar vårt omsorgsbeteende.

Det gröna systemet aktiveras när vi känner att vi betyder något för andra och när andra bryr sig om oss. Vi visar varandra vänlighet, hjälpsamhet och stöd i stället för kyla och kritik. Det indikerar att vi kan känna oss trygga. När vi känner oss trygga aktiveras funktioner som planering, kreativitet och arbetsminne. Vi blir bättre på att reflektera, klarar av att se flera perspektiv och fattar bättre beslut.

Förmågan till lugn och ro är livsviktig för oss, men trots att det låter enkelt är det inte helt okomplicerat för oss idag. Lugn och ro är inte något som bara löser sig för samtidsmänniskan, som det gjorde för dem som levde innan elektriciteten och internet. Vi behöver aktivt välja att rycka ur sladden en stund och stå ut med att det både kan vara tråkigt och väcka känslor. Släppa mobilen och hålla en annan människa i handen en stund. Att hitta våra gröna oaser i vardagen, dit vi kan återvända regelbundet, är avgörande för din balans mellan systemen.

Det röda systemet

Stimulerar: Rädsla, ilska och försvar.
I det röda systemet utsöndras adrenalin och stresshormonet kortisol.

Evolutionärt sett har det röda systemet varit avgörande för vår överlevnad. Om vi ställdes inför ett fysiskt hot behövde vi snabbt mobilisera kraft för att slåss eller fly, genom höjd puls och spända muskler. Det röda systemet reagerar också på sociala hot. Det aktiveras när vi upplever att vi har för mycket att göra, känner oss kritiserade eller när tvååringen skriker i affären.

När stressystemet är aktivt får vi svårt att se andra människor och ta in andra perspektiv. Det gör det motsägelsefullt nog svårare för oss att hantera både vardagsstressen och andra människor på ett bra sätt.

I det röda systemet minskar arbetsminnet, vår kreativitet och förmåga till samarbete. Vi hamnar lätt i konflikter, blir undvikande och aggressiva. Vi kan också känna underkastelse och får begränsad uppmärksamhet.

Om vi är i det röda systemet för mycket, och därmed går med höga halter av kortisol i kroppen över tid, riskerar vi dessutom att bli sjuka. Om kroppen hela tiden ska befinna sig i högsta beredskap styrs resurserna om från andra viktiga system i kroppen som exempelvis immunförsvaret.

Det blåa systemet

Stimulerar: Prestation, aktivitet, nyfikenhet och entusiasm.
I det blå systemet utsöndras dopamin.

Det blå systemet har historiskt gett oss energi till att samla in mat, skapa sexuella kontakter, forma allianser, ringa in territorier och lagra det vi samlat genom att skapa ett hem. I dag handlar det mer om att arbeta, finna en partner och att träna. Det är aktiviteter som stimulerar behagliga känslor, fungerar som belöning och gör oss motiverade att vilja ha mer.

Men det finns också andra mer kortsiktiga belöningar, till exempel att bli accepterade av andra, att ha makt, pengar, information, kontroll och kompetens. Den här typen av belöningar skapar begär och rastlöshet. Vi vill bara ha mer och mer. Det blå systemet kan leda till att vi fokuserar på status och det materiella, det vill säga olika former av beroende som vi tror ska leda till långvarig lycka.

I blåa systemet är vi nyfikna, engagerade och drivna. Utan dopaminet som utsöndras hade vikingarna knappast seglat tvärs över Atlanten, Steve Jobs hade inte orkat starta Apple och ingen hade sett poängen med att bestiga Mount Everest. Men dopaminkickarna kan vara förrädiska. De ger en härlig boost, men drar samtidigt energi och ställer krav på återhämtning. Men istället för att vila letar vi istället nya kickar. När du står och väntar på att bensintanken ska fyllas eller när det är tråkigt på mötet är det jakten på dopaminet som får dig att plocka fram telefonen.

Share the Post: