Vår mission

Vi stödjer företag och människor som vill leva och arbeta hållbart – i en värld som stressar sig sjuk.

Hållbar framgång skapas av människor som mår bra. Därför driver vi förändring mot ett mänskligare samhälle. Vi vill ersätta synen på människan som en kugge i ett mekaniskt system, med insikten om att allt hänger ihop i ett levande system. Människors välmående är nyckeln till framgångsrikt företagande, ett meningsfullt liv och ett hållbart samhälle. Därför vill vi göra alla till “sustainare”.

Vår vision

Ett samhälle där alla mår bra och bidrar med hela sin förmåga. Där är välmående en självklar utgångspunkt för hur vi organiserar företag, familjeliv och samhälle.

Team

Anna Ahrenfelt, Grundare & Vd

Anna är civilekonom med inriktning organisation och ledarskap. Hon har sin bakgrund inom HR. Hon har arbetat som konsult sedan 2008 med fokus på förändringsledning inom både privat och offentlig sektor. Med över 20 års erfarenhet av förändringsledning har Anna gedigna teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av förändring på riktigt. 2015 grundade hon Sustain Change, där hon idag är Vd. Anna är en uppskattad föreläsare och workshopledare för företag som vill öka välmåendet för såväl individer som företag. Annas drivkraft är att skapa ett mänskligare samhälle. Där vi kan ha ett intressant arbete, goda relationer, meningsfull fritid – samtidigt som vi tar hand om det egna välmående och hälsan.

Johanna Palmqvist, vice Vd

Johanna är utbildad beteendevetare med vidareutbildning inom organisation, stressrelaterad ohälsa, rehabilitering och kommunikation. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom HR och som chef men även som ekonom och företagsledare. Idag ansvarar Johanna för företagshälsotjänsterna i Sustain Change och att stötta både individ och företag i förändringsarbetet att gå från reaktiv till proaktiv. Johanna föreläser på teman som stressade hjärnor, kommunikation och hållbar prestation och tränar chefer och medarbetare att öka förmågan att reglera stress. Johanna drivs av att människans välmående och hållbarhet ska vara det självklara fundament som arbetsliv och samhälle byggs på.

Bo Ahrenfelt, kvalitetssäkrare

Johanna är utbildad beteendevetare med vidareutbildning inom organisation, stressrelaterad ohälsa, rehabilitering och kommunikation. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom HR och som chef men även som ekonom och företagsledare. Idag ansvarar Johanna för företagshälsotjänsterna i Sustain Change och att stötta både individ och företag i förändringsarbetet att gå från reaktiv till proaktiv. Johanna föreläser på teman som stressade hjärnor, kommunikation och hållbar prestation och tränar chefer och medarbetare att öka förmågan att reglera stress. Johanna drivs av att människans välmående och hållbarhet ska vara det självklara fundament som arbetsliv och samhälle byggs på.

Dhanuka Nuwan, IT-ansvarig

Dhanuka "Dany" som vi säger är vår IT-specialist och den som utvecklat och ansvarar för drift av hemsida och Sustainplattformen.