Chat with us, powered by LiveChat

Vår mission

Vi stödjer företag och människor som vill leva och arbeta hållbart – i en värld som stressar sig sjuk.

Hållbar framgång skapas av människor som mår bra. Därför driver vi förändring mot ett mänskligare samhälle. Vi vill ersätta synen på människan som en kugge i ett mekaniskt system, med insikten om att allt hänger ihop i ett levande system. Människors välmående är nyckeln till framgångsrikt företagande, ett meningsfullt liv och ett hållbart samhälle. Därför vill vi göra alla till “sustainare”.

Vår vision

Ett samhälle där alla mår bra och bidrar med hela sin förmåga. Där är välmående en självklar utgångspunkt för hur vi organiserar företag, familjeliv och samhälle.

Vårt team

Anna Ahrenfelt

Grundare och VD

Anna är civilekonom med inriktning organisation och ledarskap. Hon har sin bakgrund inom HR. Hon har arbetat som konsult sedan 2008 med fokus på förändringsledning inom både privat och offentlig sektor.

Med över 20 års erfarenhet av förändringsledning har Anna gedigna teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av förändring på riktigt. 2015 grundade hon Sustain Change, där hon idag är Vd.

Annas drivkraft är att skapa ett mänskligare samhälle. Där vi kan ha ett intressant arbete, goda relationer, meningsfull fritid – samtidigt som vi tar hand om det egna välmående och hälsan.

Johanna Palmqvist

vVD

Johanna är utbildad beteendevetare med vidareutbildning inom organisation, stressrelaterad ohälsa, rehabilitering och kommunikation. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom HR och som chef men även som ekonom och företagsledare.

Johanna föreläser på teman som stressade hjärnor, kommunikation och hållbar prestation och tränar chefer och medarbetare att öka förmågan att reglera stress.

Johanna drivs av att människans välmående och hållbarhet ska vara det självklara fundament som arbetsliv och samhälle byggs på.

Bo Ahrenfelt

Expert & kvalitetssäkrare

Bosse är utbildad läkare och psykiater. Han har ägnat över 30 år av sitt yrkesliv åt förändring och utveckling på individ- grupp och organisationsnivå. Hans bok Förändring som tillstånd gavs ut första gången 1995 och tredje upplagan kom ut 2013.

Han har även skrivit Konflikthanteringsboken och Revir och ledarskap. Och var en av de första som pratade om utbränning i ett radioprogram för P1 under 80-talet.

För Bosse är det viktigt att stödja goda krafter som vill bidra till minskad stress, eftersom stress är så otroligt farligt. Han menar att Sustain Change ställer viktiga frågor till både individ och grupp som är nödvändiga för att svaren ska nå människors medvetande. Det ger mening och innehåll i livet. Dessutom ett långt och friskt liv.

Dhanuka Nuwan

IT-ansvarig

Dhanuka, ”Dany”, är IT-specialist och den som utvecklat och ansvarar för drift av hemsida och Sustainplattformen.

Han är en fullstack utvecklare och en av världens bästa på WordPress. Specialiserad på React Js and PHP. Dany har mer än 10 års erfarenhet.

Hugo Mårdh

Business developer

Hugo är en ambitiös ekonomi student med bakgrund senast inom Executive Recruitment som delar visionen om ett mänskligare samhälle där alla mår bra och kan bidra med sin fulla förmåga.

Han hoppade på resan med Sustain Change med rollen som Business Developer för att utveckla affärsmöjligheter.