Chat with us, powered by LiveChat

allmänna villkor

Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet mellan dig som kund och/eller er som företag och Sustain Change. 

Genom användning av tjänster eller köp av produkter godkänner du/ni och samtycker till dessa villkor.

Definitioner:

Konto” avser det konto som Kunden registrerar och skapar via Hemsidan och/eller Appen.

Appen” avser Bolagets applikation som är tillgänglig via dator och/eller mobiltelefon och som rör Tjänsten.

Funktioner” avser Hemsidan, Plattformen, Appen, Kundens Konto och Tjänsten tillsammans.

Hemsidan” avser Bolagets hemsida (www.sustainchange.se) rörande Tjänsten.

 • Tjänsterna i Sustainplattformen är prenumerationer som betalas månads- eller årsvis.
 • Du som är privatkund tecknar dig för en (1) månad eller ett (1) år i taget. Därefter fortsätter du med tjänsten så länge du vill med 30 dagars uppsägningstid.
 • För våra företagskunder regleras tecknande, betalningsvillkor och uppsägning i avtal med återförsäljare eller Sustain Change AB.

 

Köper du via en av våra partners och erhåller rabatt på våra tjänster eller produkter är det ditt ansvar att du har rätten att nyttja den förmånen.

Tjänsten kan sägas upp genom att följa instruktionerna på hemsidan eller i Appen, eller genom att kontakta Bolaget via Bolagets Kontaktuppgifter.

Följande gäller vid bokning av föreläsningar, workshops, processledning och andra konsultuppdrag:

 • I totalpriset är, om inget annat anges, inkluderat förberedelser, genomförande samt eventuellt workshopmaterial.
 • Ev. kostnader för resor, logi och tryck tillkommer.
 • Alla priser är exkl. moms och betalningsvillkor 20 dagar, om ej annat överenskommits.
 • Fakturering sker månadsvis.

 

Avbokningsregler:

 • Vid avbokning senare än 1 vecka innan genomförandedatum utgår fullt arvode, inkl. ev. resor och boende som ej kan avbokas.
 • Vid avbokning senare än 2 veckor innan genomförandedatum utgår 50% av arvodet, inkl. ev. resor och boende som ej kan avbokas.
 • Vid avbokning senast 4 veckor innan genomförandedatum utgår inget arvode.
 • I överenskommelse mellan Parterna kan genomförandedatum flyttas, dock s
 • I händelse av förhinder från Sustain Change kan i vissa fall annan konsult ersätta. Detta görs i överenskommelse mellan parterna.

Här beskriver vi hur vi samlar in, använder och hanterar din personliga data när du besöker våra digitala plattformar och använder våra digitala tjänster.

 • När du köper våra produkter och abonnemang samlar vi in ditt fullständiga namn, e-postadress och faktureringsadress. Vissa av våra onlinetjänster kräver ett lösenordsskyddat konto.
 • När du signar upp för en gratis provperiod samlar vi in ditt namn och e-postadress.
 • När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev så samlar vi endast in din e-postadress.

 

Vi samlar in information relaterad till hur du använder tjänsterna. Vi samlar också in information från och om enheterna du använder för att nyttja tjänsterna. Detta inkluderar information såsom IP-adresser, systemspråk, vilken typ av webbläsare och enhet du använder och versionen av vår programvara. Vi använder denna information för att förbättra våra tjänster och för att utveckla nya tjänster och funktioner. Vi kan också samla in kraschrapporter och diagnostisk information för att felsöka programvarufel, åtgärda fel och förbättra den totala användarupplevelsen. Dessa rapporter kan innehålla information såsom process-, app- och enhetsinformation.

Om du köper en produkt, blir prenumerant eller abonnent via din arbetsgivare får du per automatik vårt nyhetsbrev. Du kan välja att avprenumera dig, hur du gör det finns angivet i nyhetsbrevet.

Sustain Change använder vissa betrodda tredje parter, till exempel leverantörer av kundsupport, rådgivningssamtal och IT-tjänster, inklusive Amazon Web Services. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • Administrera ditt köp, din prenumeration eller ditt abonnemang
 • Kommunicera med dig i samband med köpet t.ex. skicka orderbekräftelse
 • Administrera dina användaruppgifter
 • Skicka marknadsföring och anpassad information om produkter, tävlingar och events via e-post
 • Hjälpa dig med kundserviceärenden
 • Felsöka när något inte fungerar som det ska

 

Har du frågor om hur vi behandlar dina uppgifter kan du maila till support@sustainchange.se

Vi använder analysverktygen Google Analytics och Google Tag Manager i syfte att förbättra webbplatsen och våra tjänster. Till exempel hjälper cookies oss med saker som att komma ihåg ditt användarnamn för ditt nästa besök, förstå hur du interagerar med våra tjänster och förbättra dem baserat på den informationen. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar kakor, men detta kan begränsa dina möjligheter att använda tjänsterna. Våra webbplatsadresser är:

https://sustainchange.se och https://app.sustainchange.se 

Tjänsterna tillhandahålls utan några garantier. Sustain Change garanterar inte att service och tillgänglighet av dessa kommer att vara utan avbrott eller fel. Sustain Change tar inget ansvar för fel eller brister i informationen eller programvara eller andra dokument, inklusive användarinnehåll, som refereras av eller är knutna till. Referenser eller länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls utan garanti av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått.

Sustain Change tillhandahåller inte medicinska tjänster eller behandling och ska därför inte användas för medicinsk behandling eller råd om detsamma. Sustain Change är inte ansvariga för personskador eller andra skador som kan ha varit resultatet direkt eller indirekt, till någon nytta eller missbruk av tjänsterna.

Sustain Change kan inte garantera att den information som lämnas i vår databas är korrekt, pålitlig eller fullständig.

Därtill är Sustain Changes ansvar gentemot Kunden begränsat enligt följande:

 • Sustain Change är inte ansvariga gentemot Kunden, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan Parterna; och
 • Sustain Changes totala ansvar gentemot Kunden för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan Parterna, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som Kunden har betalat för Tjänsten enligt gällande beställning/avtal.
 • Sustain Change är inte ansvarig för skador om inte Kunden skriftligen meddelar Bolaget om detta senast tre (3) månader efter att kunden märkt eller borde ha märkt den faktiska skadan, dock senast sex (6) månader från det att skadan inträffade.

 

Sustain Change kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:

 • åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller
 • uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.

 

Om Sustain change behöver begränsa åtkomsten till Tjänsten kommer Kunden att kontaktas i  förväg. Detta gäller dock inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.

 

Tredjepartstjänster som del av tjänsten

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och Sustain Change är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör. 

 

Fel och dröjsmål utanför Bolagets kontroll (force majeure)

Sustain Change ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om Sustain Changes leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför Sustain Changes kontroll, kommer vi att meddela Kunden om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Trots detta ansvarar Sustain Change inte för fel och dröjsmål om detta inte uppfyllts. Om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan Kunden kontakta Sustain Change för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som Kunden har betalat för men inte fått.

 

Som användare av tjänsten godkänner du att följa de restriktioner och regler i detta avsnitt samt eventuella applikationsspecifika regler. Som exempel accepterar du/ni att inte:

 • Försöka få lösenord eller annan privat information från andra användare.
 • På felaktigt sätt använda support eller andra kanaler.
 • Använda våra tjänster för att utforma eller bidra till fusk, automatisering, bots, hackning, mods eller någon annan obehörig tredje parts programvara som utformats för att modifiera eller störa tjänsten/tjänsterna.
 • Göra försök till obehörig åtkomst till tjänsten; andra användares konton, datorer, servrar eller nätverk som är anslutna på annat sätt än användargränssnitt tillhandahållna av Sustain Change.
 • Störa eller försöka störa tjänsterna, ansluta till eller använda tjänsterna på något sätt som inte är tillåtet enligt dessa användarvillkor.
 • Använda obehörig tredje part som har åtkomst till, eller på annat sätt via tjänsten kan samla in kontoinformation. Inklusive programvara som läser RAM eller strömmar nätverkstrafik som används av tjänsterna.

 

Dessa regler för användning är inte uttömmande och Sustain Change förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara ett brott mot villkoren eller felaktig användning av tjänsten/tjänsterna samt att vidta åtgärder till och med uppsägning.

Kunden samtycker också till att inte:

 • förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka tredje parts eller företagets juridiska rättigheter
 • publicera, posta eller – på annat sätt uttrycka – material eller information som är olämplig, förtalande, kränkande, obscen, pornografisk, rasistisk, terroristisk politiskt snedställd, oanständig eller olaglig;
 • bidra till destruktiva aktiviteter som spridning av virus, skräppost eller annan aktivitet som kan skada företaget, webbplatsen och/eller appen  på något sätt;
 • övervaka Tjänsternas tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet för något konkurrensändamål, vilket till exempel innebär att Kunden samtycker till att inte komma åt Tjänsterna i syfte att utveckla eller driva en konkurrenskraftig produkt eller tjänst eller kopiera Tjänstens funktioner eller användargränssnitt;
 • använda webbplatsen och/eller appen  på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra företagets system eller säkerhet eller störa andra användare;
 • översätta, slå samman, anpassa, variera, ändra eller modifiera, hela eller delar av webbplatsen och/eller appen eller tillåta att någon del av dem kombineras med, eller bli införlivad i andra program, förutom när det är nödvändigt för att använda funktionerna enligt dessa villkor;
 • demontera, de-kompilera, reverse engineer eller skapa härledda verk baserat på hela eller någon del av webbplatsen och/eller appen ;
 • samla in eller skörda all information eller datum från webbplatsen och/eller appen eller företagets system eller försöka dechiffrera överföringar till eller från servrar som kör någon av webbplatsen och/eller appen ; eller
 • sälja, hyra, underlicensiera, låna, tillhandahålla eller på något sätt distribuera resultat som genereras på webbplatsen och/eller appen eller använda tjänsterna för att skapa en konkurrerande tjänst eller produkt.

 

Om Kunden tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när Kunden skapar sitt Konto har Sustain Change rätt att avslå eller ändra Kundens beställning samt att stänga ned Kundens Konto. Detta gäller även om Kunden inte följer dessa Villkor (t.ex. om Kunden inte betalar för Tjänsten i tid) eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer Sustain Change att kontakta Kunden och begära att Kunden följer dessa Villkor.

 

Eget innehåll

Hemsidan och/eller Appen innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som Kunden tillhandahåller. Kunden är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av Kunden och på Kundens Konto.

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan och/eller Appen, intygar Kunden att Kunden:

 • har nödvändiga rättigheter till de uppladdade Innehållet, eller
 • har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller Kundens användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning.

 

Sustain Change kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan och/eller Appen på ett sätt som är förenligt med lag.

Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan och/eller Appen, är Kunden medveten om att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra, beroende på Kundens kontoinställningar. Sustain Change är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi rekommenderar Kunden att alltid skapa en säkerhetskopia. Sustain Change tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som Kunden har skapat.

För att fungera med tredjepartsapplikationer kan Sustain Change tillåta leverantörer av tredjepartsapplikationer att få tillgång till innehåll efter behov. Vid sådana samverkan ska leverantörer av tredjepartsapplikationer alltid vara bundna av ett sekretessavtal.

Under avtalets löptid och därefter åtar sig Sustain Change och Kunden att inte lämna ut information till tredje part angående avtalet. Inte heller annan information som parterna har lärt sig till följd av detta avtal, vare sig det är skriftligt eller muntligt och oavsett form.

Parterna är överens om och bekräftar att den Konfidentiella Informationen enbart får användas för att fullgöra skyldigheterna enligt avtalet och inte för något annat syfte. Parterna är vidare överens om att ålägga sina styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, underleverantörer eller andra mellanhänder att använda samma grad av noggrannhet för att undvika avslöjande eller användning av Konfidentiell Information.

Konfidentialitetsklausulen ovan ska inte tillämpas på konfidentiell information som en part kan upprätta eller som finns tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom brott mot detta avtal eller annan konfidentialitetsklausul.

Varje Part förbinder sig även att se till att all information som avses under detta avsnitt, i den mån det är möjligt, ska behandlas konfidentiellt av den som tar emot sådan information. Denna sekretessklausul ska gälla under avtalets löptid och i tre (3) år efter att avtalet upphör.

Vid eventuella klagomål kan Kunden kontakta Sustain Change genom att maila contact@sustainchange.se.

Kunden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för tjänsten. Sustain Change är personuppgiftsbiträde åt Kunden. Ett personuppgiftsbiträdesavtal finns längst ner i dessa villkor, och är inkluderat i avtalet mellan Kunden och Sustain Change. Personuppgiftsbiträdesavtalet är giltigt under hela perioden som Sustain Change behandlar personuppgifter för Kundens räkning.

Alla rättigheter, titlar och intressen för allt material som ingår i tjänsten ägs av Sustain Change.  Material får inte ändras, kopieras, distribueras, inramas, reproduceras eller publiceras utan skriftligt tillstånd från Sustain Change. Kunden är medveten om att du/ni inte erhåller någon äganderätt genom att använda tjänsten. Alla rättigheter som inte beviljats ​​av dessa villkor är reserverade av Sustain Change och dess licensgivare, och ingen licens beviljas nedan genom estoppel-argument, implikation eller på annat sätt. För ytterligare information, förfrågningar eller hjälp kan du maila till support@sustainchange.se

 

Immateriella rättigheter

Hemsidan och Appen ägs och/eller administreras av Bolaget. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av Bolaget samt de som är inkluderade i Bolagets Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är Bolagets egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan Bolagets skriftliga samtycke.

Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av Bolaget utgör Bolagets exklusiva egendom. Kunden får inte använda Bolagets exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan Bolagets skriftliga samtycke.

Kunden får inte oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av Bolagets material, hårdvara, källkoder eller information.

 

Licens

Bolaget ger Kunden en icke-exklusiv och icke-överförbar rättighet och licens att använda webbplatsen, appen och tjänsterna enbart i syfte att Bolaget tillhandahåller webbplatsen, appen och Tjänsterna till Kunden. Vid upphörande av detta avtal upphör rättigheten och licens att gälla.

Avtalet, med dessa digitala bilagor, utgör hela avtalet mellan Parterna i alla frågor relaterade till Tjänsterna och ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga avtal och åtaganden mellan Parterna på området. Alla överenskomna ändringar av detta avtal ska dokumenteras genom ett undertecknat tilläggsavtal.

Svensk lag ska vara tillämplig på detta Avtal.

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom behörig allmän domstol.

Sustain Change Sweden AB är registrerat i Sverige.

Registrerad adress: c/o Ahrenfelt Fatburstrappan 12, 118 26 Stockholm, Sverige
Organisationsnummer: 559011-1372
Momsregistreringsnummer: SE559011-137201 

Personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 §§ personuppgiftslagen (1998:204)

 1. BAKGRUND OCH SYFTE

Köp av Sustain Changes tjänster innebär hantering av personuppgifter för vilka Beställaren är personuppgiftsansvarig.

Syftet med detta avtal är att Beställaren säkerställer sitt självständiga personuppgiftsansvar enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL genom att reglera instruktioner till Sustain Change AB (personuppgiftsbiträdet) vid fullgörandet av uppdrag enligt detta avtal.

Vidare regleras vilka personuppgifter som personuppgiftsbiträdet i enlighet med instruktioner får behandla för personuppgiftsansvarigs räkning samt vilka säkerhetsåtgärder som biträdet ska vidta för att skydda de personuppgifter som behandlas.

 1. DEFINITIONER

Behandling av personuppgifter

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring och bearbetning.

Personuppgifter
All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftsansvarig

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Hädanefter kallad PuA.

Personuppgiftsbiträde

Den som osjälvständigt behandlar personuppgifter på uppdrag av PuA. Hädanefter kallad PuB.

Den registrerade

Den som en personuppgift avser.

 1. INSTRUKTIONER

PuB får behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra sitt uppdrag för PuA.

Åtkomsten till personuppgifter ska begränsas till sådana personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

 1. PuA:S ANSVAR

PuA ska tillse att behandlingen sker i enlighet med Pul samt Datainspektionens från tid till annan tillämpliga regler och rekommendationer. PuA:s kontrollansvar enligt 319 Pul såvitt avser PuB:s uppfyllelse av detta avtal sker på PuA:s bekostnad. Kontroll kan ske genom anlitande av tredje man.

 1. PuB:S ÅTAGANDE

15.1 PuB ska följa gällande lagstiftning, egna riktlinjer för informationssäkerhet – som ska följa Datainspektonens direktiv – samt hålla sig informerad om dessa.

15.2 PuB ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av
a) de tekniska möjligheter som finns,

 1. b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,
 2. c) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna, och
 3. d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. PuB ska utan dröjsmål vid förfrågan överlämna ett dokument till PuA som beskriver de åtgärder som vidtas.

 

15.3 PuB och den eller de personer som arbetar under dennes ledning får endast behandla personuppgifter, i enlighet med de instruktioner som från tid till annan lämnas av PuA. För det fall PuB saknar instruktioner som PuB bedömer är nödvändiga för att genomföra det uppdrag PuB erhållit från PuA ska PuB, utan dröjsmål, informera PuA om detta och invänta de instruktioner som PuA bedömer behövs.

15.4 För det fall att registrerad eller annan tredje man begär ut information från PuB som rör behandling av personuppgifter ska Pub hänvisa till PuA. Om myndighet begär information från PuB ska PuB omedelbart informera PuA.

15.5 PuB ska utan dröjsmål informera PuA om eventuella kontakter från Datainspektionen som rör eller kan vara av betydelse för behandling av personuppgifter. PuB har inte rätt att företräda PuA eller agera för PuA:s räkning gentemot Datainspektionen eller annan tredje man.

15.6 PuB är skyldig att lämna PuA den assistans som behövs för att PuA ska kunna uppfylla sitt kontrollansvar enligt 31 § Pul såvitt avser PuB:s uppfyllelse av detta avtal.

 1. PERSONUPPGIFTSUNDERBITRÄDE

PuB får inte anlita personuppgiftsunderbiträde för utförande av tjänster inom ramen för uppdraget utan att dessförinnan erhållit skriftligt medgivande därtill från PuA. Om personuppgiftsunderbiträde med iakttagande vad som här i anges anlitas, ska sådant personuppgiftsunderbiträde teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med PuA som motsvarar detta.

 1. SEKRETESS

PuB ska när detta avtal upphör att gälla överlämna personuppgifter på det sätt som anges av PUA, samt vidta alla rimliga ansträngningar för att tillse att inga personuppgifter finns kvar hos PuB.

PuB förbinder sig att inte till tredje man lämna ut eller på annat sätt röja information om behandling av personuppgifter.

 1. ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN

PuB ska hålla PuA skadeslös för sådana krav som följer av att PuB inte efterföljt detta avtal. PuB ska biträda PuA i hantering av ärenden eller mål om skadestånd.

 1. AVTALSTID

Avtalet gäller från dess undertecknande och så länge som Pub behandlar personuppgifter.

 1. UPPHÖRANDE AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vid upphörande av PuB:s behandling av personuppgifter för PuA:s räkning ska Pub återlämna alla data som innehåller personuppgifter eller radera uppgifter ur datasystem. I det fall PuB vill behålla uppgifterna för statistik ska de avpersonifieras.

 1. ÄNDRING ELLER UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL

Avtalet kan sägas upp av vardera part. Avtalet upphör att gälla efter sex månader från det att detta skriftligen meddelas den andra parten.