Chat with us, powered by LiveChat

Sustainable Human Business Day

Ett event vi arrangerar två gånger per år.

 

På bilden ser ni senaste dagens moderatorer Tintin Jonasson, Niklas Huss och Hugo Mårdh.

Sustainable Human Business Day#1 12 september 2023

Med Sustainable Human Business Day vill vi skapa ett återkommande event för verklig förändring!

Den första dagen handlade om det livsviktiga arbetet att omforma arbetslivet till en kraftkälla för välmående och hållbara resultat. Ett mer mänskligt samhälle där vi förenar framgångsrik business med fysiskt och psykiskt välmående.

Det genomgående temat i de tre huvudsamtalen på de tre systemnivåerna; Människan, Chefen och Ledningen var statistik och studier sänder tydliga signaler om ohälsa och bristande engagemang hos Sveriges arbetande befolkning. Vi frågar oss vad det beror på och vem som bär ansvaret för en positiv förändring.

Sustainable Human Business Day#2 30 januari 2024

I en värld som förändras snabbt, ser vi alltför många organisationer kämpa med att hålla jämna steg med nya utmaningar i sin omvärld, växande krav på anpassning och innovation. Samtidigt som ohälsan fortsatt ökar och fenomenet ”quiet quitting” breder ut sig.

Under historiens andra Sustainable Human Business Day hade vi fokus på vad vi kan och behöver göra för att gå från “sagt till gjort”. Det var det genomgående temat i de tre huvudsamtalen på de tre systemnivåerna; Människan, Chefen och Ledningen.