Chat with us, powered by LiveChat

Gör det lätt att välja rätt

Förmodligen vet du vad du mår bra av och vad du behöver göra – men ändå gör du det inte. Attans. Men inte ovanligt. Du sitter i samma båt som de flesta av oss. En anledning till varför det är så lyfter vi denna månad. Se det inte som en ursäkt, utan att genom kunskap kan vi lära oss mer om hur människan fungerar och det gör att vi kan hantera en situation bättre, eller hur?

Det är hjärnan som ställer till det, nämligen system 1 & 2. De är två aktörer i ett ständigt pågående psykodrama i hjärnan. Ett drama mellan det rationella och det irrationella. Nu ska vi använda nudging för att underlätta för den dominanta av dessa två aktörer att välja det som långsiktigt är bäst för oss.

Denna månad tar vi på oss design-glasögonen för att att designa vardagen så att det blir enklare för oss att göra kloka val, de små skillnaderna som tillsammans bygger vår egen hållbarhet.

Lär känna system 1 & 2

Mannen bakom teorin om systemen är Daniel Kahneman, han fick nobelpris i ekonomi 2002 för sitt arbete inom psykologisk ekonomi. Han skrev senare boken Tänka, snabbt och långsamt där han på ett pedagogiskt sätt beskriver de två systemen och ger läsaren konkreta exempel på hur det påverkar oss i vardagen. Ovanligt för att vara en professor.

Ja att vi stressar runt i ekorrhjulet och är kognitivt överbelastade påverkar inte bara vårt välmående utan även hur vi fungerar i vardagen. Och med hjälp av Kahnemans teori kan vi få en förklaring.

Oftast ser vi på oss själva som att vi agerar utifrån system 2 – att vi är

  • Medvetna
  • Resonerande
  • Gör aktiva val
  • Bestämmer vad vi ska tänka på och göra

MEN det mesta vi gör härstammar från system 1. Minst 80%, ja vissa menar 95%, av det vi gör sägs komma från system 1. System 2 räddar oss genom att ta över när det blir besvärligt. T.ex. att vi kan uppföra oss trots att vi är arga. När vi är ute och kör bil så slutar vi prata när vi kör om en lastbil. Annars innebär det en kraftansträngning för oss att nyttja system 2.

Kognitiv överbelastning och sömnbrist liksom alkohol försvagar självkontrollen och ger system 1 större utrymme. Det får till följd att vi:

  • Avviker från matvanor
  • Impulsshoppar
  • Blir aggressiva vid provokation
  • Har dålig uthållighet vid praktiska uppgifter
  • Presterar dåligt vid lösande av kognitiva uppgifter

Nudga din vardag!

Ok system 1 ställer till det, är dominant och styr det mesta som händer i vår vardag. Fördelen med kunskap är att då blir det plötsligt så mycket enklare att påverka situationen. Det vi kan göra är att ta hjälp av “nudging” vilket kan sägas vara “en vänlig knuff i rätt riktning”. Som bild används ofta elefantmamman som försiktigt använder snabeln för att puffa elefantungen framåt.

Begreppet myntades av Richard Thaler, nobelpristagare i ekonomi år 2017. Han har tillsammans med Cass R. Sunstein skrivit boken Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness (2008).

Och vi kan direkt klargöra vad nudging inte är: förbud, piska & morot, monetär belöning, ge fakta. Och det handlar inte om att ta bort val, utan att designa vardagen så det är enklare att göra det “bättre” valet.

Det vi behöver göra är att göra det lätt för system 1 att välja rätt. Och det kan vi göra genom att designa valsituationer så att det blir just lätt att göra rätt.

Det kanske mest berömda exemplet finns på flygplatsen i Amsterdam där en verklighetstrogen fluga inristad i pissoaren minskat problemen med att folk kissar utanför eftersom de försöker pricka flugan.

Ett annat välkänt exempel är det dansande rödljuset.

Glasögon – Nudga din vardag, gör det lätt att göra rätt

Uppgiften den här månaden är att välja ut några saker du vill förändra, göra annorlunda i din vardag och sedan använda nudging för att designa en hållbar vardag.

System 1 – det irrationella
snabbt –  automatiskt – impulsivt
Här har vi den snabba delen av oss, med blixtens hastighet fattar vi beslut. Det är mängder av bakomliggande automatiska processer som påverkar våra beslut och val. Ofta väljer vi det vi valde senast. Det val som ger minst motstånd i oss. Här är kärnan det associativa minnet som ständigt gör tolkningar och konsekvensanalyser. Är impulsivt.

System 2 – det rationella
långsamt – medvetet – självbehärskning
Här tar det tid och när tiden är knapp så är det svårt för system 2 att få plats. Det kräver dessutom en insats av oss och energi är ofta en bristvara med ett högt vardagstempo. Det är också ett mentalt krävande arbete, eftersom det inte sker per automatik behöver vi använda oss av ett medvetet tänkande. Vi går inte på känsla, utan det sker medvetet och organiserat. Självbehärskning hjälper system 2 oss med.

Tips för att nudga din vardag

• Ta vara på förändringsfönster dvs när något större händer i livet som att byta jobb, flytta, får barn men också mindre händelser som nyårsafton och klassikern “på måndag”…
• Gör ett formellt åtagande om vad det är du ska göra och prata gärna med andra om det eller skriv ner och signa
• Upprepa i 18-200 dagar beroende på vana och personlighet
• Knyt det du vill göra till stabila cues dvs gör det i samband med något till exempel äta en frukt varje gång du dricker kaffe. Koppla helt enkelt den nya vanan på en befintlig vana
• Omformulera fakta genom framing, genom att rama in budskapet på nytt sätt får det en annan innebörd för oss. Ett känt exempel är “plogging” –  att röra på sig och samtidigt rädda planeten genom att plocka skräp.
• Genom placering kan vi påverka våra val. Ett exempel är om man vill öka andelen vegetariskt före kött är att man placerar det vegetariska alternativet följt av tillbehören och sedan köttet.

Share the Post: