Chat with us, powered by LiveChat

Känslorna är lotsen och tankarna är kapten

Vi haffar vår expert, Bo Ahrenfelt läkare och psykiater, för att fördjupa oss i ämnet känslor.

Vad är en känsla? Vilken funktion har dom?

– Känslor är något vi upplever och de är personliga, svarar Bosse. Vi människor skiljer oss åt genom att samma händelse, möte eller det vi ser, ger oss olika känslor.

Det är vad som kallas för personlig emotionell stil, berättar han, och vi har alla vår unika stil. Det är en stor anledning till att det är så lätt att missförstå varandra. Som en författare sa ”Det svåraste med kommunikation är att man tror att den har ägt rum”. Och det är alltså för att känslorna är grunden för allt vårt tänkande. Så utöver det du faktiskt säger till mig, lägger jag till information från mina känslor. Därmed blir min tolkning en annan än vad du hade för avsikt att förmedla till mig.

– Och känslorna hjälper oss att hantera vardagen! När jag går över en trafikerad gata är det känslan rädsla som sätter mig i säkerhet om en bil kommer i hög hastighet, säger han. Det är inte intellektet. Känslorna är blixtsnabba och evolutionen har prioriterat känslolivet för att det kan sätta oss i säkerhet på snabbaste sätt. Det är det vi i dagligt tal kallar för reptilhjärnan.

Evolutionärt kom det emotionella systemet tidigare än det kvalificerade tänkandet. Och det är det kvalificerande tänkandet som skiljer människan från andra arter. Vi är alla lika en råtta på så sätt att även en råtta har känslor, men en råtta kan inte tänka.

Hur känslorna hjälpa mig i vardagen?

– Känslorna är lotsen och det kvalificerade tänkandet är kaptenen, svarar han direkt. Lotsen behöver vi för att inte köra på grund när vi rör oss ute i livet. Förutsatt att man lyssnar på sina känslor. Att jag är uppmärksam på hur min relation är till den situationen jag befinner mig. Känslor handlar alltid om nuet. Tankarna om förut och sen.

– Känslorna är också det som skapar mening, och vad som skapar mening är personligt. Känslorna ger kryddan i livet. Är det positivt eller negativt, bra eller dåligt? Och vår kryddblandning är unik.

Med hjälp av lotsen kan vi skapa oss en mer hållbar vardag. Lotsen fångar känslorna, som kan vara medvetna eller omedvetna. Omedvetna känslor är ofta sådana vi ”inte får känna”, vilket kommer från tidigare erfarenheter i livet. Kaptenen kan välja att ta känslorna på allvar eller avfärda dom. Och ta tanken vidare för att vidta åtgärder, göra förändringar, som gör den egna vardagen bättre. Lotsens begränsning är att den har begränsad information, medan kaptenen har betydligt mer information och kan hantera komplexitet.

– Men i praktiken och normal tillståndet är att vi inte separerar känsla och tanke, det kan vi kalla för emokognition. Det är det som bildar min emotionella stil. Det kan innebära att vi, utan att vara medvetna om det, trycker undan känslor som av någon anledning ”anses vara fel”.

– Känslan kan alltså bli en tanke som blir en handling. Så genom att ta våra känslor på allvar kan det vara starten till att förbättra den egna vardag

Vid fara hoppar vi över tanken, känslan startar en handling. Barns hjärna och kognition är ännu inte utvecklad och de är därför mer i nuet. De reagerar i stor utsträckning, direkt och enbart, på känslor. De har inte förmågan att tänka tankar om sig själv och sin omgivning.

Vad kan hända om jag inte tar mina känslor på allvar?

– Det går att förneka känslor fullständigt, säger Bosse. Och det kan vara skrämmande att komma i kontakt med sina känslor om man är ovan. En del går igenom hela livet utan att ha tillgång till sitt känsloliv. Man skulle kunna säga att de missar själva ”livet”. De har inte förmågan, och ynnesten, att glädjas åt egna och andras framgångar eller förmågan att älska sig själv och andra.

– Om jag på kort sikt inte lyssnar på mina känslor riskerar jag bli utbränd. Förmågan att känna finns, men under perioder låta jag tankarna vinna över känslorna. För jag vill kanske inte inse att jag känner det jag faktiskt gör. Jag ökar tempot istället.

Om jag är ovan att ”känna”, hur kan jag börja?

– Börja med korta stunder av djupandning där du har fokus på kroppen, säger Bosse. Kroppen är alltid i nuet, precis som känslorna. Det du kan förvänta dig är att det kliar på en tå, stolen trycker på rumpan, trötthet i ryggen, din hand mot ditt lår. Följd den ena sensationen till den andra.

– Det du behöver göra är att träna upp din medvetna uppmärksamhet. Kroppen är bra att träna på. För att sedan vara uppmärksam på det du känner, just nu. Och det här är definitivt en förmåga vi kan träna upp! Men metoden kan kännas generande enkel och kan därmed underskattas, avslutar Bosse.

Share the Post: