Chat with us, powered by LiveChat

MÄTNINGAR MED FÖRFLYTTNINGSTÖD

Mer än mätningar

 

Vi nöjer oss inte med att erbjuda mätverktyg – vi vill stödja verksamheter att göra förflyttningar mellan mätningarna. 

I praktiken innebär det att våra två index är framtagna för att stödja utvecklingsprocesser för individ, team och organisation snarare än att ge information om ett nuläge.

Mellan mätningarna finns stöd för både individ, grupp och organisation att göra önskade förändringar. Med syfte att stärka hälsa, hållbarhet och självledarskap hos individen samt förbättra och utveckla kultur, samarbete och struktur för att på ett effektivare sätt nå uppsatta mål.

Nedan kan du läsa om våra två index.

Human Well-being Index

Människor som upplever välbefinnande och har en god hälsa vaknar utvilade och ser fram emot dagen, oavsett om det är en arbetsdag eller en ledig dag. Man har resiliens att möta och lära av livets upp- och nedgångar. Förmåga att sätta gränser utifrån den egna hälsan och göra medvetna val för att långsiktigt vara hållbar. Att må bra är en förutsättning för en god prestation.

Vår rekommendation är att använda Human Well-being Index (HWI) som ett uppstartsverktyg, ett sätt att kartlägga nuläget i organisationen och i arbetsgruppen. Därefter följs arbetet upp med kontinuerliga HWI mätningar. 

Organisation Well function Index

Organisation Well function Index (OWI) mäter hur välfungerande medarbetarna tycker att organisationen är i relation till sig själv och sitt arbete.

Vår definition av en välfungerande organisation är:

Medarbetarna har en god överblick, ser sin och den egna arbetsgruppens roll i hela arbetsprocessen. De upplever kontroll över sina arbetsuppgifter och full empowerment, det vill säga har kompetens att utföra sina uppgifter samt de resurser och det mandat som krävs. Relationerna på arbetsplatsen är goda och trygga. En välfungerande organisation är en förutsättning för att prestera bra.

Arbetsgruppen får ett teamresultat att diskutera och utvecklas utifrån. Därefter kan de följa utvecklingen över tid – mot en alltmer välfungerande organisation.

RESULTATPOTENTIAL

Med verktyget Resultatpotential visualiseras hur den kostnad en verksamhet har för sina medarbetare fördelas mellan de som har högt engagemang samt övriga. Här framgår även hur mycket personlakostnader som går förlorade genom att medarbetare är stressade eller har sovit dåligt. Det är också möjligt att göra simuleringar av vad ett högre engagemang och lägre produktivitetsbortfall på grund av bristande hälsa skulle innebära.