Chat with us, powered by LiveChat

10. När vi lär oss hantera det allra viktigaste

Anna och Niklas uppmuntrar organisationer att bygga på sambandet mellan välmående och tillväxt, denna gång med Anneli Viklund, tillväxtrådgivare på ALMI.

Anneli berättar om energin efter den första Sustainable Human Business Day tidigare i år. Går insikterna att applicera bredare?

Niklas undrar om vi blivit fartblinda och tappat bort vad allt handlar om. 

Anneli berättar vad hon ser som viktigast i tillväxtresor. Och vad en enda felande länk kan betyda. 

Niklas lyfter utmaningen med många hattar på ens huvud. Hur ger vi välbefinnandet utrymme?

Anneli efterlyser konkreta åtgärder, mål och nya nyckeltal. Vilka parametrar gäller då?  

Anna berättar hur det var att starta eget som förälder till små barn. Var det klokt? Hur håller man? 

Niklas håller fram behovet av att veta hur våra hjärnor fungerar. Borde investerare intressera sig mer för hjärnan?

Anneli berättar om hur Almi hjälper företag och människor att hantera en komplex verklighet på ett hållbart sätt. Vad driver tillväxt?

Anna berättar om ett tufft aktieägarmöte: Vad ska en vd tåla? 

Niklas delar sina erfarenheter av att arbeta för hårt och hur viktig tryggheten är för att människor ska blomstra.

Anneli känner igen sin vardag i Niklas beskrivning. Hur hantera och medvetandegöra på alla nivåer, behålla momentum och undvika dödens dal. 

Anneli och Niklas enas om att det är en bra idé att tydliggöra konsekvenser av att inte ta hand om det allra viktigaste. Anna sticker in att Sustain Change har verktyg för att kolla läget och lyfter det faktum att personalen redan är en tung utgiftspost. Varför inte investera lite till i den? 

Anneli välkomnar nya verktyg för samtal bortom ekonomi, marknad, sälj och organisation och berättar hur hon tror individen, teamet och strukturerna kommer påverkas. 

Anna slutar ljust och betonar den enorma resultatpotentialen. In med SHB!

 

10. När vi lär oss hantera det allra viktigaste

Dela detta poddavsnitt

Facebook
LinkedIn