Chat with us, powered by LiveChat

2. Sustainable Human Business Day – Ledningen

I avsnitt nummer två siktar vi in oss på ledningens roll och diskuterar hela Sveriges utmaningar när det gäller ohälsa, sjukskrivningar, personalomsättning och bristande medarbetarengagemang. Endast 2 av 10 personer är engagerade på jobbet, enligt Gallup. 4 av 10 lider av sömnproblem, enligt Folkhälsomyndigheten. Det får så klart konsekvenser för produktivitet och hela samhällets effektivitet och välmående.

Hur ser då ledningen ansvar ut för medarbetarnas hälsa, engagemang och sömn? Den enskilda människan är ju varje organisations  minsta enhet för värdeskapande.  Följaktligen borde det löna sig att stödja varje medarbetares välmående och engagemang i verksamheten. Borde vi kanske mäta framgång på nya sätt och till exempel använda nyckeltal för att främja hälsa och välmående?

Ledningar kan koppla strategiska frågor till hela Sveriges utmaningar och skapa organisationer som främjar både  innovation och välmående.Vi tror att det är nödvändigt att ta itu med dessa frågor och tillsammans arbeta för att nå positiva effekter för alla: individen, familjerna och samhället.

”Det är en win-win-win”, säger Anna avslutningsvis.

Medverkande i den ordning du kommer höra dem:

Ulrika Andersson, har under många år arbetat med tillväxt och förändring som konsult på PwC. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med både stora internationella bolag och små snabbfotade företag i Sverige, där hon lett multidisciplinära och multikulturella team kring handlingskraftiga insikter och aktiviteter. Sedan 1 år tillbaka driver hon eget bolag.

Fredrik Lindencrona är forsknings- och utvecklingsansvarig samt internationell samordnare på SKR där han arbetar inom Uppdraget för psykisk hälsa. På halvtid är han sedan en tid tillbaka forskningsansvarig även på IDG – Inner Development Goal. 

Anneli Viklund har med sitt holistiska perspektiv verkat som innovations- och affärscoach i över 25 år. Klienterna har varit grundare, företagsledare och ägargrupper som strävar efter att vidareutveckla sina företag och generera tillväxt. För närvarande är hon aktiv tillväxtrådgivare inom Almi Stockholm och inriktar sig på att stödja snabbväxande företag i Stockholmsregionen.

 
 

2. Sustainable Human Business Day – Ledningen

Dela detta poddavsnitt

Facebook
LinkedIn