Chat with us, powered by LiveChat

7. Vilken kroppsdel är du?

Vår gäst Lotta Stensson, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Fastigo, hjälper oss reda ut vilka krav det är okej att ställa på sina medarbetare när det gäller hälsa och engagemang. Hur hanterar man t.ex. en medarbetare som inte levererar, kanske på grund av händelser i privatlivet.

Lotta förespråkar förståelse och stöd, men vilka problem kan chefer lösa?

Niklas ser behovet av en trygg punkt där man får känna sig behövd när livet av olika anledningar är jobbigt.

Ledarskap är att hantera människor i upp- och nedgångar, säger Lotta. Chefen måste fånga upp signaler. Niklas undrar hur duktiga chefer är på att hålla svåra samtal.

Anna tar upp livsstilens betydelse för välmående. Lotta nämner informationsflödets stressande effekt och Niklas talar om att jobba hemma. Vad betyder allt detta för människan och organisationen?

Niklas jämför en organisation med den mänskliga kroppen. Alla delar (nästan) behövs, men har olika funktion. Är man en viktig pusselbit i helheten? Vad händer om medarbetare inte förstår vilken del av kroppen de är? undrar Anna.

Lotta tror att samtal alltid är vägen till något som båda parter kan gilla. Är pengar ibland en lösning?

Anna lyfter behovet av att jobba med frågor kring roll och uppdrag i helheten, samt träna självledarskap.

Niklas ser likheter mellan organisation och familj och faran i att bara utföra olika funktioner, utan att på riktigt verka tillsammans.

Lotta anser att stödet till människor med chefsuppdrag måste vara starkt. Vilka verktyg behövs? Kan man plocka bort visst ansvar?

Vi måste fokusera mer på det mellanmänskliga, sammanfattar Anna, och se hur alla tillsammans ska få organisationen att fungera och leverera.

7. Vilken kroppsdel är du?

Dela detta poddavsnitt

Facebook
LinkedIn