Chat with us, powered by LiveChat

Tidiga tecken på psykisk ohälsa

Nära 50% av alla sjukskrivningar orsakas av psykisk ohälsa, ett växande problem i vårt samhälle. Ändå verkar vi stå handfallna inför den ökande trenden. Som medmänniskor, kollegor och arbetsgivare, har vi dock möjlighet att göra en verklig skillnad.

I detta webinar utforskar vi vilka varningssignaler och tidiga tecken som vi kan se på att någon lider av psykisk ohälsa, och vi får också ta del av HHR-guiden som hjälper oss att agera när vi ser varningssignaler och misstänker att någon i vår närhet mår dåligt. HHR står för Hjärt- och räddning, och innebär första hjälpen för psykisk hälsa.

Att känna igen dessa tecken är inte bara avgörande för att kunna stötta våra kollegor och anställda på ett sätt som bidrar till en mer hälsosam och hållbar arbetsplats, utan också för att kunna identifiera varningssignaler i vårt eget mående. 

Webinarledare är Charlotte Karlenvie, som är beteendevetare och har en djup förståelse för hållbarhet inom individ och organisation. Förutom att hon är en engagerad Sustainare och förändringsregissör är hon också instruktör i Hjärt- och hjärnräddning och därför den perfekta lotsen för att navigera i detta viktiga ämne.

När du har tagit del av föreläsningen är du välkommen att ta dig an följande case för att träna dina nya kunskaper:

Pamela, den annars så glada och positiva kollegan kommer till jobbet och du märker att hon är låg. Hon tar inte längre fika som sina kollegor när det serveras. Hon drar sig undan. Pamela säger nej till att vara med på aktiviteter som hon annars varit snabbast med att svara ja på, ja till och med varit med och planerat. Nu är hon för sig själv mer och mer och det är märkbart att Pamela är nedstämd.”

Vad gör du?

Använd HHR-guiden och stegen VÅGA SE – VÅGA FRÅGA – VÅGA LYSSNA – VÅGA STÖDJA som utgångspunkt.

– Hur skulle du ha hjälpt Pamela? 
– Vilka andra signaler tror du skulle gå att se som inte beskrivs i caset?

Share the Post: