Chat with us, powered by LiveChat

Besök din inre kärna

När vi föds, föds vi kanske inte som ett blankt blad men mycket i livet är oskrivet. Genom livet, inte minst under uppväxten, formas vi som människor. Vi påverkas av andra, inte minst vår ursprungsfamilj. Då skapas flera av de mönster, som är en del av vår personlighet, och som vi bär med oss upp i vuxen ålder. En del av dessa mönster är hjälpsamma för oss medan andra snarare gör det svårt för oss i livet.

Vidare på livets resa påverkas vi av den kontext vi är i och de personer vi möter – vad det är för attityder och värderingar som råder. Vi lär oss också saker, fakta, om vad som är bra/dåligt, rätt/fel. Och med åren skapas vår livsresa. Vissa saker halkar vi in på ett bananskal, andra saker blir av för att “man” gör så osv.

Men kvar i oss finns det lilla barnet/ vår kärna, den vi är när vi tar bort det yttre som format våra liv. Här kan vi hitta det som skänker oss mening och får oss att må bra. Ett sätt att locka fram information från vårt inre är genom att göra en Livspromenad – där vi får drömma och föreställa oss fritt. 

En Livspromenad går till på följande sätt: förflytta dig 5 år fram i tiden. När du är där beskriver du hur ditt liv och din vardag ser ut. Backa sedan 6 månader i tiden och konkretisera vad du gjorde då för att vara på den plats i livet som du just beskrivit t.ex. sökt nytt jobb, flyttat, börjat träna. Sedan stannar du till två år tidigare med ett stopp 6 månader innan samt om ett halvår framåt och avslutar med frågan vad kan du göra idag, för att vara där du vill vara om sex månader.

Här finns övningen Livspromenad

Share the Post: