Chat with us, powered by LiveChat

Så mycket ska du röra på dig – enligt forskningen

Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv, än att inte vara aktiv alls. Samtidigt pekar forskningen på vikten av att blanda vardagsrörelse och regelrätt träning – både pulshöjande och muskelstärkande.

All rörelse räknas, understryker Folkhälsomyndigheten. Men faktum är att vi människor behöver ganska mycket och regelbunden rörelse för att må riktigt bra.

Som tur är, är det aldrig försent att börja röra på sig på rätt sätt. Det har visat sig att effekten av att börja röra på sig är både större och kommer snabbare än vad man tidigare trott.

Därför är rörelse så viktigt för välmåendet

Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och förbättrade hjärnfunktioner. Minne och koncentrationsförmåga förbättras på kort sikt.

Sett över tid skyddar fysisk aktivitet mot demens, hjärt- och kärl sjukdomar, metabola sjukdomar och cancer – det vi benämner som folksjukdomar. Vinsterna med fysisk aktivitet kommer alltså direkt, men de hjälper oss också att leva friska länge.

Så mycket ska du röra på dig

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer för fysiska aktivitet är:

• Rörelse i vardagen varje dag, som till exempel att promenera, cykla, städa eller trädgårdsarbete. Bryt långvarigt stillasittande med kortare rörelsepauser.

Pulshöjande motion – 150-300 minuter per vecka. Gärna utspritt på flera tillfällen.

Styrketräning två gånger per vecka. Från 30-årsåldern minskar muskelmassan och minskningen accelererar med åldern. Effekten blir att musklerna blir till fett och förbränner mindre energi.


Ta rörelsepauser

Att ta några minuters rörelsepaus varje halvtimme när du sitter ner, minskar riskerna med långvarigt stillasittande.

Vardagsrörelsen är viktigast
Den lågintensiva vardagsmotionen som har störst betydelse, enligt dagens forskningsläge. Sitter man stilla länge och går runt i två minuter var tjugonde minut har det en stor effekt på flera hälsomarkörer.

Börja litet, öka eftersom
Att gå från noll till hundra med träningen är sällan en bra idiom man vill bygga långsiktiga rörelsevanor. Börja med små mängder fysisk aktivitet, och öka gradvis frekvensen, intensiteten och varaktigheten med tiden.

Visste du att…
Nästan hälften av svenskarna har hälsofarligt dålig kondition

Hälften har av svenskarna har hälsofarligt dålig kondition visar en undersökning av gjord av Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Under tidsperioden 1995-2017 har andelen ökat från 27 till 46 procent.

Kondition mäts i syreupptagningsförmåga och mäts i milliliter syre som kan tillföras varje kilogram kroppsvävnad per minut. För att orka gå i rask takt i tio minuter utan att behöva vila bör syreupptagningsförmågan vara på strax under 30 milliliter. Gränsen för hälsofarlig kondition är satt till 32 milliliter. En vältränad motionär brukar ligga i spannet 40-50 milliliter.

Källor: Hjärtlungfonden, Folkhälsomyndigheten, Svenska Dagbladet, Dagens medicin

Share the Post: