Chat with us, powered by LiveChat

Stressens ABC – första hjälpen vid stress

När stressen slår till, hamnar vi blixtsnabbt i “survival mode”. Ett tillstånd som innebär att allt, i såväl kropp som hjärna, fokuseras på att du ska överleva. Nu. Det här har hjälpt oss att överleva som människoart i hundratusentals år och är oslagbart när det handlar om akut fara eller när vi behöver mobilisera det där lilla extra under en kort stund. Men omvärlden har förändrats fortare än evolutionen.

I vår moderna värld utsätts vi för ständiga intryck som kan trigga stressresponsen utan att det finns något akut hot att lösa här och nu. Det leder till att stressresponsen inte alltid “slår av” utan att vi kan bli fast i “survival mode” i dagar, månader och år. I ett energikrävande tillstånd som gör att vi lever våra liv kortsiktigt utan förmåga att kunna prioritera, fatta hållbara beslut eller tänka kreativt.

För att undvika att kicka igång stressresponsen och för att kunna “slå av” den när vi har hamnat i “survival mode” behöver vi en enkel metod som vi kan träna på när vi INTE är stressade. Något som vår “autopilot” kan ta till trots att vi inte kan tänka klart eller nytt. Vi kallar det Stressens ABC.

Med hjälp av en enkel minnesramsa och träning i Stressens ABC kommer du att:

  • öka din förmåga att reglera stress och kunna “slå av” stressresponsen
  • ha praktiska verktyg att använda för att förebygga “icke hjälpsam” stress
  • kunna fatta fler medvetna och hållbara beslut
  • lära dig mer om dig själv och dina behov

Föreläsare är Johanna Palmqvist, beteendevetare och förändringsledare som de senaste 15 åren arbetat med att stärka människors förmåga till stressreglering utifrån hjärna och hjärta. Hon delar med sig av kunskaper, erfarenheter och praktiska övningar.

Share the Post: