Chat with us, powered by LiveChat

8 råd för ditt arbete under pandemin

Om oro, hälsa och uthållighet

Spridningen av covid-19 med efterföljande rekommendationer från myndigheter har påtagligt förändrat vårt sätt att arbeta. På arbetsplatsen befinner sig betydligt färre personer än vanligt. Resor och planerade aktiviteter ställs in eller flyttas fram. Många känner en oro inför situationen och framtiden. Vi har fått ta del av de råd som personalavdelningen i Torsås kommun har skickat ut till sina chefer och plockat ut åtta råd som vi alla har glädje av.

 1. Försök hålla dina dagliga rutiner om du arbetar hemifrån.
  Det gäller exempelvis regelbundna tider för när du lägger dig och stiger upp, måltider, hygien etc. Rutiner hjälper oss känna normalitet och trygghet i en i övrigt onormal situation.
 2. Sätta gränser för din arbetstid, det är svårare när du arbetar hemifrån.
 3. Var noga med att prioritera din återhämtning.
  Vid pressade lägen försummar vi ofta den för att få mer tid till att hantera situationen. Detta utarmar vår egen hållbarhet över tid. Ta hand om dig själv på de sätt som du normalt gör, sov ordentligt, ta pauser, lyssna till musik, vårda dina sociala kontakter, rör dig i naturen och så vidare. Återhämtningen är viktig för att bibehålla ett starkt immunförsvar.
 4. Vid osäkerhet och oro ökar vårt behovet av stöd och vägledning.
  Det är inte konstigt om du vill ha tätare kontakter med din chef, eller behöver mer handfast stöd än vanligt. Be också din chef att kommunicera läget och vad som görs för att hantera situationen. Och att det ska göras regelbundet, även när inget nytt finns att rapportera.
 5. Din chef har arbetsmiljöansvar även när du arbetar hemifrån.
  Hjälp din chef genom berätta hur det fungerar för dig att arbeta hemma och vilka risker som finns, kopplat till exempelvis ergonomi eller andra fysiska och psykosociala risker. Och om du känner dig mycket socialt isolerad när du inte kan gå till ditt arbete, berätta det för din chef. Du är inte ensam om det.
 6. Om du känner oro, ta den på allvar.
  Prata med din chef och dina kollegor, det är viktigt att sätta ord på sin oro. Har du kollegor som är oroliga? Hjälp till genom att bidra med andra perspektiv som kan balansera upp när det är möjligt. Men låt det inte bli en kamp om vem som har rätt, utan stanna vid att det finns fler sätt att se på saken.
 7. Nu behöver vi anpassa och vara uppfinningsrika för att lösa våra arbetsuppgifter.
  Vi kan inte sänka kraven och skjuta upp aktiviteter. Dela med dig av dina lösningar och arbetssätt, och be dina kollegor och din chef tipsa om sina.
 8. Lyft fram det som går bra och är värt att fira.
  Balansera upp det oroliga i samtiden i den mån det går, utan att bli glättig. Hjälp till att förmedla hopp om framtiden.
Share the Post: