Chat with us, powered by LiveChat

Den mänskliga affärsmodellen

Sustainable Human Business

Den mänskliga affärsmodellen bygger på den humanistiska psykologin och på det faktum att precis allt hänger ihop i ett enda stort levande system. I det systemet har allt du gör betydelse. Att försöka isolera livet på jobbet från livet för övrigt är alltså dömt att misslyckas. Allt du gör påverkar något annat.

De organisationer som accepterar att individen är en del av ett stort oförutsägbart system, har paradoxalt nog de bästa förutsättningarna för att utvecklas positivt. Hålls det dessutom igång en ständig dialog med chefer och medarbetare på ett ärligt och nyfiket sätt, ökar chanserna att lyckas.

Det är möjligt att tro att det blir omständligt och stökigt för den organisation som sätter dialogen i centrum, men det lönar sig alltid. Människor är inga perfekta maskiner med på- och av-knappar. Alla är vi mer eller mindre besvärliga levande varelser med massor av behov, känslor och tankar. Men här finns också de stora potentialerna. Människor som mår bra, presterar bra.

När medarbetarnas grundläggande behov av att bli lyssnade på, kunna påverka och känna mening blir tillfredsställa, får man välmående och engagerade medarbetare som levererar värde till både kunder och ägare. Engagemang ökar lönsamheten med 23 %.

Sustainable Human Business Program är en utvecklingsprogram för dig som vill bli bättre på att dra nytta av den allra minsta och viktigaste producerande enheten i din organisation – den ibland besvärliga människan. Programmet hjälper dig att frigöra resurser, genomföra förändringar och gå från sagt till gjort med mer välmående medarbetare och bättre ekonomiskt resultat.

Sustainable Human Business har utvecklats av Anna Ahrenfelt, civilekonom och managementkonsult, samt grundare och vd på Sustain Change AB. Tillsammans med läkaren, psykiatern och förändringsexperten Bo Ahrenfelt, har hon utvecklat Sustainable Human Business Program.