Chat with us, powered by LiveChat

Ann Lundström

Anns styrka och passion är utveckling i alla dess former, såväl för verksamhet som individ. Vi behöver utveckling och förändring för att skapa ett hållbart samhälle med både välmående organisationer och välmående människor.
Utbildning

Utbildning

Ann är disputerad mikrobiolog i grunden. Hon är certifierad inom flera beteendeanalyser, som coach och som förändringsledare. I ryggen har hon även flertalet utbildningar inom försäljning och utveckling, till exempel The human element (THE), Utveckling grupp och ledare (UGL) och Utvecklande ledarskap (UL).

Erfarenhet

Ann har erfarenhet från såväl privat som ideell och offentlig sektor genom att ha arbetat inom akademin, med försäljning inom Life Science och som chef och ledare i bland annat ett Saco-förbund.

Hon har lång erfarenhet av att jobba som coach/chefscoach och med organisations- och verksamhetsutveckling. Samarbetet med SustainChange har pågått sedan 2017.

Expertis

Sedan 2023 är Ann certifierad förändringsregissör i Sustainmetoden. Hon har en hög kapacitet och kan snabbt analysera situationen för att leverera rätt stöd i form av till exempel workshops, föreläsningar och coachning.

Hennes fokusområden är:
Förändringsledning
Ledarskapsutveckling
Styrelseutveckling
Organisations- och verksamhetsutveckling
Personlig hållbarhet
Coachning