Chat with us, powered by LiveChat

Bråttom – viktigt-rutan

Verktyget som ofta kallas Bråttom – viktigt-rutan presenterades i boken ”Att leva och verka till 100 procent” av Stephan R Covey, men den härstammar ända tillbaka till president Eisenhower och kallas därför ibland även Eisenhowermatrisen. Du kan se ett exempel längst ner i den här artikeln, men vi börjar med att beskriva metoden.

Syftet med rutan är att:

  • skapa klarhet, tydlighet och struktur för sig själv
  • vara proaktiv och exekutiv
  • lyssna på sig själv och vara snäll med sig själv
 

Om vi inte lyckas med det upplever vi vardagen som stressig, rörig, det är kriser som ska hanteras och vi känner det som att ständigt ligga steget efter. Ju mindre tid vi lägger på långsiktiga aktiviteter som att planera, skapa struktur, hälsa och relationer desto mer tid får vi lägga på akuta kriser och korta puckar. Och vi hinner inte med det som är viktigt på riktigt i livet. 

Det är svårt för oss att lyckas med den förändring vi skulle behöva göra då hjärnan är designad för kortsiktig belöning och sociala följsamhet. Vi får dopaminkickar av att göra saker, vi tycker om att vara behövda och få uppskattning när vi hjälper andra.

Med hjälp av bråttom – viktigt rutan kan vi:

  1. Synliggöra och bli medveten om vad vi gör med vår tid och utvärdera om aktiviteterna leder fram till långsiktiga mål och resultat.
  2. Säkerställa att vi varje vecka ägnar tillräckligt med tid åt aktiviteter i ruta 2.
  3. Planera om tiden och fatta beslut om förändringar. Vad vill du börja göra? Vad vill du göra mer av? Vad vill du sluta göra?

RUTA 1 – Viktigt och bråttom

Är sådant som är viktigt på riktigt. För att vi ska nå våra mål och ta hand om oss. Däremot kan mycket i vardagen tillsynes hamna i ruta 1 för att det ”känns” viktigt eller för att det är viktigt för någon annan. Men det kan mycket väl höra hemma i ruta 3 eller 4.

Det kan också ha blivit akut på grund av dålig planering. Ett klassiskt exempel är middagsmaten, det blir akut när vi är hungriga och kylskåpet gapar tomt. Eller när vi bara har två timmar till en arbetsuppgift ska vara klar trots att vi haft god tid på oss. När det kommer till vår hälsa kan det vara så att vi inte tagit hand om oss tillräckligt och till slut behöver vi göra det akut.

Det som hamnar i denna ruta det ska göras omgående.

RUTA 2 – Viktigt men inte bråttom

Är saker som ger utdelning längre fram eftersom det är förebyggande aktiviteter. Som att ta hand om vår hälsa, vårda relationer, återhämtning, planering och skapa struktur. Det är mycket vanligt att vi inte ägnar tillräckligt med tid i denna ruta. Vi är ofta medvetna om att det är viktigt men eftersom det inte ”brinner i knutarna” skjuts det på framtiden.

Aktiviteter i ruta 2 behöver planeras in i kalendern. Vi behöver boka in tid för att utbilda oss, avsätta tid för att göra ingenting och att träffa vänner. Det är inget som sker av sig själv i en intensiv vardag.

RUTA 3 – Inte viktigt men bråttom

Är sådant andra tycker är viktigt eller vi själva tycker är kul. Kanske vi deltar i ett möte mer för att vi är nyfiken än att det är viktigt. Att vi gör saker av gammal vana, fast de kanske har tappats betydelse för oss eller vår omgivning.

I denna ruta landar även de ständiga avbrotten vi utsätts och utsätter oss för idag. Mobilen som plingar till eller mailnotiser som stör koncentrationen när man ska skriva en artikel som denna. Även om man inte agerar på det som sker är det ett störningsmoment.

Det som hamnar i denna ruta kan vi ifrågasätta om det kan delegeras, skjutas fram eller om det ens är nödvändigt och helt enkelt tas bort från aktivitetslistan.

RUTA 4 – Varken viktigt eller bråttom

Aktiviteter i denna ruta kan vi helt sonika välja bort. Det är tidstjuvar i vardagen. Att vi ända hamnar i att göra aktiviteter i denna ruta handlar om ett stort mått av uppskjutande av andra saker som ska göras och kognitiv trötthet.

Ingen tid bör läggas i denna ruta om man vill hushålla med sin tid.

Share the Post: