Chat with us, powered by LiveChat

Charlotte Karlenvie

Charlotte tror på människors egen inneboende förmåga att göra det som krävs, för sig själva, sin organisation och vårt samhälle. Tillsammans kan vi skapa ett arbetsliv där vi både får hållbara resultat och mår bra som individer, så att vi får leva friskt och länge. Det gynnar hela vårt samhälle.

Utbildning

Hon är beteendevetare med inriktning organisation och ledarskap. Hon har också en examen i genusvetenskap och utbildning inom Agenda 2030, Strategisk Human Resource Management, Idéburet ledarskap och handledning.

Erfarenhet

Charlotte har jobbat med social hållbarhet på olika sätt i hela sitt yrkesliv och har mångårig erfarenhet av organisations- och affärsutveckling inom såväl näringslivet som ideell och offentlig sektor.

Hennes erfarenheter spänner från övergripande organisationsförändring till processledning, utbildning och vägledning av individer och organisationer i utveckling och förändring. Hon har arbetat tillsammans med Sustain Change sedan 2021.

Expertis

Sedan 2023 är Charlotte Certifierad förändringsregissör i Sustainmetoden, men redan innan dess hade hon en gedigen grund att stå på i form av teoretiska kunskaper om människor, samhälle, organisation och förändring samt praktiska erfarenheter av förändringsledning och utvecklingsarbete.

Hennes fokusområden är:
Förändringsarbete
Organisationsutveckling
Ledarskap
Medarbetarskap
Anti-diskriminering och aktiva åtgärder
Agenda 2030

Charlotte finns i Kalmar och arbetar i hela landet.