Chat with us, powered by LiveChat

Dialogkrafterna

Genom att låta både påverkan och utforskande få rum skapas förutsättningar för att samtalet leder framåt.
 

Den påverkande kraften – hjälper oss att hålla fokus och lyfta de viktiga och avgörande frågorna till ytan. 

Den utforskande kraften – använder vi för att skapa förståelse, vidga och byta perspektiv.

Isaacs beskriver både vilka tankemönster som hindrar oss men även hur vi kan utveckla ett förhållningssätt som hjälper oss att bryta mönster och invanda strukturer. Dialogkrafter som hjälper oss framåt:

Uttala

Vi vågar uttala både det som finns i den nuvarande situationen och det nya som växer fram i samtalet. Vilket kräver öppenhet att se och mod att säga.

Frågeställningar som kan hjälpa oss på traven är ”Vad behöver sägas?”, “Vad talar vi inte om?”, “Vad är det vi alla egentligen tänker men inte vågar uttrycka?” eller “Vad är det som växer fram inom mig som jag inte trodde fanns?”

Lyssna

Aktivt lyssna på andra och ställa frågor utifrån de tankar som väcks hos mig när jag lyssnar på den andre och det kräver medveten uppmärksamhet, närvaro och en ärlig vilja att förstå den andre. Att verkligen lyssna innebär att jag riskerar att ändra uppfattning. ”Vilka frågor väcks hos mig” är den guide vi har till hands, att använda vårt inre som resonanslåda, inklusive våra känslor.

Reflektera

Här behöver vi modet att släppa kontrollen och ersätta den med uppmärksamhet av vad som sker. Den nya tryggheten får vi finna i det gemensamma skapandet som kommer ta oss till en bättre plats. Den reflekterande kraften hjälper oss att se hur saker och ting hänger ihop, att få nya perspektiv på frågeställningen eller att byta fokus till annan frågeställning. Frågan vi bär med oss är ”hur hänger detta ihop”.

Korrigera

Istället för att söka argument för, och bundsförvanter till min ståndpunkt och vara kvar i enkla, svart/vita lösningar väljer jag att söka svar på frågan ”hur passar detta in i det jag redan vet och tycker”. På så sätt säkerställs rimligheten i det som sägs, både i egna och andras antaganden. Bilden vi får fram blir nyanserad, de gråa skalorna lyfts fram, och vi ser både det som talar för men även emot.

Reflektionsfrågor

Reflektera individuellt

 • Vilken är din favorit – utforskande eller påverkande dialogkraften?
 • Brukar du använda både den påverkande och den utforskande dialogkraften när du ska fatta beslut? Eller är det vanligare att du fattar snabba beslut med den ena som grund? 
 • Hur brukar gruppen hantera de två, tillsammans eller var för sig?
 • Vad kan ni som grupp vinna på att använda båda krafterna?

Berätta för varandra hur ni svarat på dessa frågor.

Reflektera tillsammans över era styrkor och svagheter utifrån nedanstående frågeställningar:

 • Hur högt i tak är det egentligen? Vad får uttalas respektive inte uttalas i gruppen?
 • Betyder olika uttalanden (åsikter) att det är en konflikt på gång? Eller kan gruppen hantera olikheter.
 • Sitter ni och väntar på att få fortsätta på er egen linje eller lyssnar ni aktivt när någon annan talar?
 • Har ni tillåtelse av gruppen att ställa frågor av klargörande karaktär i syfte att verkligen förstå vad den andre menar?
 • Är reflekterandet närvarande (utforskade dialogkraften) eller håller ni fast vid fasta positioner och åsikter (påverkande dialogkraften)?
 • Tillåter ni att sakfrågan sakta förändrar karaktär och innehåll som om ni lägger ett pussel där vissa delar byts ut mot andra för att se om de passar bättre? Små, korta mini-brain-storms i gruppen?
 • Är det ok att associera på andras idéer och låta alla idéer tillhöra gruppen?
Share the Post: