Chat with us, powered by LiveChat

Föreläsning eller workshop:

Att verka i förändring och gå från sagt till gjort

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med vårt gamla sätt att tänka”
– Albert Einstein

Under det senaste århundradet har såväl organisation som samhälle varit starkt influerat av den mekaniska synen på människa och organisation. I en komplex omvärld där förändring är ett pågående tillstånd snarare än ett avgränsat projekt innebär detta synsätt stora begränsningar vid allt utvecklings- och förändringsarbete. 

I den här föreläsningen lämnar vi det mekaniska synsättet för att istället betrakta organisationen som ett levande system med den upplevande människan i fokus. 

Genom att erkänna  komplexiteten i det levande systemet ökar vi inte bara sannolikheten att lyckas med förändring utan möjliggör också utveckling av hållbara och mänskliga organisationer som kan generera långsiktiga och hållbara resultat.

Förändring börjar i människan

Idag vet vi att hindren för hållbar utveckling inte i första hand handlar om brist på tekniska innovationer utan om individer och kollektivs oförmåga att bryta gamla tankemönster. Denna oförmåga är starkt kopplad till stressade hjärnor, vilket enligt WHO är 2000-talets stora hälsoepidemi. 

För att som organisation klara nödvändiga omställningar behövs därför, parallellt med strukturella yttre omställning, också förutsättningar för inre omställning hos människorna i organisationen.  

Genom att göra förändringskunskap tillgänglig för både chefer och medarbetare och tydliggöra förändringsprocessens 5-steg kan både individ och organisation öka förmågan att utvecklas och gå från sagt till gjort. 

Med avstamp i den upplevande människan som minsta resultatskapande del öppnas nya möjligheter att frigöra den potential som finns i den kollektiva intelligensen i varje företag och organisation. 

Exempel på innehåll:

  • Skillnaden mellan en levande och en mekanisk syn på individ och organisation.
  • Inre omställning vs. yttre omställning.
  • Vad innebär motstånd vid förändring?
  • Hur påverkar stressade hjärnor vår förändringsförmåga?
  • Vilka inre förmågor behöver vi utveckla?
  • Stressens ABC
  • Vad är skillnaden mellan första och andra ordningens förändring? 
  • 5 steg för att lyckas med att gå från sagt till gjort. 
  • Dialogen som verktyg i förändrings och utvecklingsarbete
  • Konkreta verktyg som hjälper till att hantera och verka i en föränderlig vardag och som bidrar till mindre stress

Föreläsare:
Johanna Palmqvist

Johanna Palmqvist arbetar som förändringskonsult och vice VD i Sustain Change med att stödja företag och människor att leva och arbeta hållbart i en värld som stressar sig sjuk. Hon är en uppskattad föreläsare som ofta föreläser på teman som förändring, stressade hjärnor och kommunikation.

Johanna är i grunden beteendevetare med inriktning mot personal, arbete och organisation. Hon har en bakgrund som chef, HR-konsult, ekonom och företagsledare och är vidareutbildad inom bl.a. förändringsledning, stress, neuroledarskap och kommunikation. Under de senaste 15 åren har hon arbetat med förändring och utveckling av såväl företag som chefer och medarbetare med fokus på hållbara människor och hållbara organisationer.

För Johanna är det en självklarhet att människans välmående är det fundament som arbetsliv och samhälle behöver byggas på. Utan hållbara människor, inget hållbart samhälle.

Intresserad av att boka eller vill du veta mer?
Då är du varmt välkommen att maila Johanna.