Chat with us, powered by LiveChat

Föreläsning eller workshop: ​

Är stressade hjärnor vårt största klimathot?

Stora förändringar krävs av mänskligheten för att kommande generationer ska kunna leva vidare på vår vackra planet. Oavsett om valen handlar om att finna nya hållbara energikällor eller välja vilken mat du ska äta är den mänskliga hjärnans förmåga att fatta medvetna och långsiktigt hållbara beslut avgörande. Detta är en förmåga som helt saknas vid stress.

Människor som mår bra kan förändra

Stress har av WHO benämnts ”21st Century Health Epidemic” och samtidigt står vi inför det faktum att vi måste göra de största förändringarna någonsin. Detta är en ekvation som inte går ihop. För en hållbar planet behövs skarpa hjärnor och hållbara människor. Människor som mår bra. Därför behöver människans mående inkluderas i allt hållbarhetsarbete. 

Hur kan vi skapa förutsättningar för människor att må bra utifrån vetskapen om vad hjärnan behöver för att på bästa sätt kunna bidra till en hållbar värld?

Exempel på innehåll:

  • Vad är fokus för en stressad hjärna?
  • Hur påverkar stress vår förmåga att fatta kloka och långsiktigt hållbara  beslut? 
  • Hur såg det ut för 40 000 år sedan och hur ser det ut om 40 000 år? 
  • Varför laddar vi batteriet i telefonen, men inte i hjärnan?
  • Hur ger vi hjärnan de bästa förutsättningarna?
  • Varför behöver vi förändring av andra ordningen?
  • Är det sant att människor som mår bra bidrar mer till en hållbar planet? 

Intresserad av att boka eller vill du veta mer?

Då är du varmt välkommen att maila Johanna.

Föreläsare:
Johanna Palmqvist

Johanna Palmqvist arbetar som förändringskonsult och vice VD i Sustain Change med att stödja företag och människor att leva och arbeta hållbart i en värld som stressar sig sjuk. Hon är en uppskattad föreläsare som ofta föreläser på teman som förändring, stressade hjärnor och kommunikation.

Johanna är i grunden beteendevetare med inriktning mot personal, arbete och organisation. Hon har en bakgrund som chef, HR-konsult, ekonom och företagsledare och är vidareutbildad inom bl.a. förändringsledning, stress, neuroledarskap och kommunikation. Under de senaste 15 åren har hon arbetat med förändring och utveckling av såväl företag som chefer och medarbetare med fokus på hållbara människor och hållbara organisationer.

För Johanna är det en självklarhet att människans välmående är det fundament som arbetsliv och samhälle behöver byggas på. Utan hållbara människor, inget hållbart samhälle.