Chat with us, powered by LiveChat

Prenumerera på Sustainplattformen

Förbättra ert samarbete mot uppsatta mål, stärk måendet och självledarskapet

Trött på kortsiktiga insatser och planer som inte går som planerat? Vi med.

Sustain Change hjälper er att skapa förändring som håller i längden. Som går på djupet. Som ger nya insikter, nya tankemönster och nya sätt att agera. För det är den sortens förändring som ger verklig effekt.

Därför lovar vi varken snabba lösningar eller enkla genvägar. Vi vet att förändring på riktigt tar tid.

Alla våra metoder och verktyg är baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Därför kan vi lova hållbar förändring som ger betydande resultat. Vi guidar er hela vägen.

Ett ständigt pågående förändrings- och utvecklingsarbete

1

Alla i organisationen svarar på våra två index: Human Well-being Index och Organisation Well Function Index. Resultatet ger ledningen ingångsvärden för att motivera ett förändrings- och utvecklingsarbete.

2

I verktyget Resultatpotential simulerar ledningen med hjälp av Index-resultaten olika ekonomiska utfall av mer engagerade och välmående medarbetare. 

3

Med stöd av digitala guider och change boards startar alla chefer förändringsarbetet med sina arbetsgrupper från där man befinner sig i förhållande till uppsatta mål.

4

 Varje medarbetare  startar samtidigt sitt eget individuella utvecklingsarbete med hjälp av någon av våra olika guider, till exempel Min hållbara vardag och Mitt hållbara liv.

5

Tillsammans flyttar sig hela organisationen genom ständig dialog, självreflektion, återkoppling och dokumentation från nuläget till det önskade nyläget. Det som chef och arbetsgrupp inte kan påverka lyfter chefen till nästa nivå i organisationen.

6

Välmående medarbetarna skapar ringar på vattnet, hem till familjen och ut i samhället.

5% av abonnemangsintäkterna går till ungas psykiska hälsa. Eget arbetsmaterial samt lärarhandledning finns  från förskoleklass och uppåt.