Chat with us, powered by LiveChat

Sustainable Human Business Program

En mänskligare väg till bättre resultat

När människors grundläggande behov blir utgångspunkten för hur vi organiserar företag, familjeliv och samhälle, blir allt bättre. Sustainable Human Business Program är skapat för ledare och chefer som vill ge sina medarbetare förutsättningar att bidra med hela sin förmåga.

Programmets kärna är en 10-dagarsutbildning fördelad på fyra tillfällen på plats i Stockholm. För att utbildningen inte ska stanna vid teorier, kommer du att samtidigt driver ett utvecklings- och förändringsarbete i din egen organisation. Att direkt implementera och arbeta med den mänskliga affärsmodellen höjer värdet på ditt engagemang i programmet.

Efter genomgånget program är du själv certifierad förändringsledare och har tillgång till vår digitala, motiverande och pedagogiska sustainplattform. Du är också välkommen till alla våra digitala träffar med vår sustaincommunity och kan utnyttja hela vår rörelses sammanlagda kompetens och vilja att stödja alla andra sustainare.

Varmt välkommen att börja bygga ett mänskligare arbetsliv och samhälle med oss! Här kan du läsa om fyra steg som leder till en Sustainable Human Business-organisation.

Steg 1 – Det undersökande samtalet

Vi lär känna varandra. Tillsammans gör vi en nu- och nylägesanalys. Du berättar:

 • hur verksamheten ser ut i dag (fakta).
 • vad som fungerar och vad som fungerar sämre.
 • hur chefer och medarbetare mår.
 • vilka förändringar ni tror ni behöver göra och varför.
 • vilka hinder som föreligger för ett utvecklingsarbete.
 • vad du tror kommer att hända om ni inte gör något.
 • vilka resultatmål ni skulle vilja nå.
 • hur ni vill må under utvecklingsresan.

 

Med vårt samtal som underlag kan ni lättare fatta beslut: Vill ni genomföra ett utvecklingsarbete med stöd av Sustainable Human Business Program och bli certifierade förändringsledare och sustainare? Om svaret är ja, utser ni vilka som går utbildningsprogrammet. Ni bestämmer också om ni vill komplettera med konsultstöd från Sustain Change.

 
 
 

Steg 2 – Introduktion till Sustainable Human Business

Programmet börjar med en grundkurs som du gör online i egen takt på ca 1-2 dagar. Du får ett hum om Sustainable Human Business och Sustainmetoden samt hur Sustainplattformen fungerar som ett stöd för utveckling och lärande.

Du lär dig Sustainplattformen samtidigt som du arbetar med ditt eget välmående och din egen personliga hållbarhet.Efter grundkursen är du redo för 10-dagarsutbildningen och att starta ditt första utvecklingsarbete enligt Sustainable Human Business. Om du vill, kompletterar du med kontinuerligt stöd från en erfaren managementkonsult – eller förändringsregissör som vi hellre kallar oss – från Sustain Change.  

 
 
 

Steg 3 - 10 dagar med Sustainable Human Business och Sustainmetoden

Djupdykningen i humanistisk psykologi, organisationsteori och Sustainable Human Business består av 10 dagars utbildning fördelade på 4 tillfällen under 5-6 månader på plats i Stockholm. Genom att du samtidigt driver ett förändringsarbete i din egen organisation kommer du att accelerera din förståelse för hur du lotsar ditt team framåt på bästa sätt, både för välmående och resultat. 

Innehåll: 

 • Sustainable Human Business
 • Sustainable Human Business Model
 • Sustainable Human Business Management
 • Att leda förändring
 • Sustainmetoden
 • Dialogen som kärnprocess
 • Din ledaridentitet
 • Processdagar – personlig utveckling; individ i rörelse och förändring
 • Tillämpning – vid varje tillfälle delar vi erfarenheter samt får handledning av gruppen i det egna utvecklingsarbetet
 
 
 
 

Steg 4 - Du använder ditt nya nätverk

Efter genomgången 10-dagarsutbildning är du certifierad förändringsledare i Sustainable Human Business. Du har också blivit en del av vårt expertnätverk för kontinuerlig inspiration och kompetensutveckling. Vi träffas bland annat på nätverksträffar två gånger per år. Du blir också medarrangör av Sustainable Human Business Day, en aktivitet öppen för alla nyfikna och blivande sustainare. Sustainable Human Business Day arrangerar vi också två gånger om året. Du kan du själv dra extra nytta av dagen genom att arrangera en egen lokal träff där vårt event ingår.
 
 

Programansvariga

Anna Ahrenfelt har grundat Sustain Change där hon idag är Vd. Hon är utbildad civilekonom med inriktning organisation och ledarskap. Har utbildat och fördjupat sig inom förändrings- och utvecklingsarbete sedan många år.

Hon har över 20 års erfarenhet av att leda egna förändringsprojekt samt stödja och utbilda andra förändringsledare, både som anställd och konsult. Arbetade första delen i sitt arbetsliv i bankvärlden på tre olika nivåer. Lokal nivå som kundansvarig på bankkontor, regional nivå som operativt stöd till chefer samt central nivå med medarbetar- och ledarutveckling inom såväl strategisk utveckling som genomförande.

2008 började hon arbeta som konsult inom privat och offentlig sektor. 2015 startade hon ”Hållbar vardag” – en helt ny typ av friskvårdsverktyg, som hjälpte människor att få ihop privatliv och arbetsliv.

Idag har Sustain Change adderat hennes tidigare verksamhet som organisationskonsult och Bo Ahrenfelts långa erfarenhet som utbildare och konsult inom området förändring.

Dessa två delar – den välmående människan och den välfungerande organisationen – förenas i teorin Sustainable Human Business.

Bo Ahrenfelt är Sustain Change expert och kvalitetssäkrare. Han grundade och var ledare för Institutet för Liv & Arbete (IFLA) mellan 1998 och 2013. Han är leg. läk och psykiater, ackrediterad kroppspsykoterapeut i European Association for Body Psychotherapy och Norsk Karakteranalytisk Institutt. Utbildad gestaltterapeut från Skandinavien och San Franciscoinstitutet.

Författare till Förändring som tillstånd och Ledarskap och revir, den senare nominerad till Årets Bokstöd av tidskriften Personal & Ledarskap 2008. Medförfattare till den prisbelönta Konflikthanteringsboken och i antologin Förändra Staten. Skrev Eftertankar i Töive Kivikas bok Det du vill men inte vågar 2009.

Ledarutvecklare och managementkonsult. Chefscoach sedan många år. Har arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete i över 30 år på individ och systemnivå inom privat och offentlig sektor. Erfarenhet av styrelseuppdrag i Sverige i små innovativa bolag och internationella organisationen Scientific and Medical Network med huvudkontor i England. Har ett stort internationellt kontaktnät.

Certifierade förändringsledare augusti 2023