Chat with us, powered by LiveChat

Gudrun Berggren

Gudrun har mångårig erfarenhet inom HR som chef, förändringsledare och kompetensutvecklare från både privat och offentlig sektor. Genom att snabbt sätta sig in i verksamheten inger hon förtroende, öppnar upp för dialog och är en självklar relationsbyggare och ”doer”. Hon ser helheten i komplexa frågor och arbetar flexibelt på vägen mot målet.

Utbildning

Gudrun är utbildad personalvetare från Lunds universitet och har en gedigen utbildningsbakgrund inom HR, ledarskap och transformation. Hon är även utbildad coach, certifierad NLP Business Practioner och innehar flera certifieringar för personlig utveckling, karriärvägledning och teamutveckling.

Erfarenhet

Gudrun har 30 års erfarenhet av såväl operativt som strategiskt HR-arbete. Som HR-chef har hon bl. a ansvarat för omställningsprocesser, införande av nya arbetssätt och organisationsutveckling. Hon har också utvecklat och implementerat verktyg för värdegrundsarbete, medarbetarengagemang, ledarskapsutveckling och förbättrade förutsättningar för hållbart ledarskap.

Expertis

Hantera den mänskliga sidan av förändring och att få saker gjorda på ett professionellt och hållbart sätt. Hennes förmåga att hantera motsättningar och hitta övergripande lösningar bidrar till trygghet och framgång även i svåra frågor.

Hennes fokusområden är:
Förändringsarbete
Organisationskultur & verksamhetsutveckling
Ledarskap & medarbetarskap
Hållbar arbetslivsutveckling
Strategisk rådgivning och mentorskap

Gudrun finns i Lund och tar uppdrag i hela landet.