Chat with us, powered by LiveChat

Hälsogåtan – Evolution, forskning och 48 konkreta råd

Författaren Anders Wallensten menar att det inte finns någon genväg till hälsa och ett långt friskt liv. Det är många saker som påverkar. Å andra sidan finns det då många möjligheter att hitta sätt som passar just dig och din livssituation. I boken konstateras att det varken är gojibär eller maratonträning som kommer göra oss friska. 

Varje avsnitt i boken inleds med en genomgång av hur vi människor levde som jägare och samlare. Det är relevant eftersom vi, enligt boken, har levt närmare 200 000 år som just jägare och samlare, och bara de senaste 10 000 åren som jordbrukare. Det moderna samhällets utveckling, som startade i och med industrialismen, har bara 200 år på nacken. 

Glädjande är att författaren vidgar perspektiven på hälsa från de klassiska områdena – träning och mat – och även inkluderar avsnitt om relationer, tankar, vår omgivning och sömn. 

Varje del avslutas med konkreta råd om hur vi praktiskt kan tillämpa den fakta och forskning som presenteras i boken. Det här är en gedigen guidning i vad som skapar långsiktig hälsa. 

Foto: Staffan Tell 

Förlag: Bonnier Fakta

Share the Post: