Chat with us, powered by LiveChat

Hjärnsmart av Boel Swartling

Din guide till ett lugnare och lyckligare (arbets)liv.

Författaren tar avstamp i de snabba förändringar vårt samhälle har genomgått de senaste åren som fått till följd att kraven höjts och jobbet tar mycket av vår tid och energi. Syftet är att hjälpa oss att hinna och orka ta hand om kanske det viktigaste i livet: vår hälsa, våra nära realtioner och våra intressen eller engagemang.

Boken ger oss kunskaper och konkreta verktyg för att använda vår mentala energi smart och jobba effektivt. Boken är indelad i två delar. Del 1 Koll på hjärnan handlar om 2000-talet och vår primitiva hjärna, hur vi kan arbeta energismart samt hur vi laddar hjärnan. Del 2 Koll på jobbet hjälper oss bli en bra ”egen-chef”, att hantera de ständiga avbrotten, minska arbetsbelastningen, hantera möten, information och relationer.

Share the Post: