Chat with us, powered by LiveChat

Hur har vi det hemma?

Det allt högre tempot och vår digitala livsstil utmanar vår hälsa på olika sätt. Vuxna, barn och unga sitter för stilla och rör på sig för lite. Samtidigt har våra relationer förändrats och vi lägger en stor del av dygnets timmar på sociala medier. Hur sociala, eller osociala, är vi med de som vi bor med?

Den här månadens glasögon och övning handlar om att utforska hur tiden hemma ser ut avseende två viktiga friskfaktorer, nämligen fysisk rörelse och närvarande samvaro.

Rörelse och samvaro i en digital tid

Det talas mycket om arbetslivets förändringar i och med digitaliseringen. Men livet i familjen och tiden hemma har också förändrats sedan mobiltelefonen tog en central plats i vårt vardagsliv. Vilka stora utmaningar brottas vi med och vad kan vi göra för att boosta oss i hemmet – både för vår egen skull och för våra barns bästa?

Att stress och press ökar i samhället är vi många som bevittnar på olika sätt. Allt fler vuxna blir sjuka av stress och den psykiska ohälsan hos barn ökar. BRIS skriver i sin rapport 2019:1 att det är angeläget att sänka barns stressnivå. Vi vet inte med säkerhet vad som är grundorsakerna till dessa utmaningar. Men det vi vet är att det är allt viktigare att aktivt främja en god hälsa och att motverka stress. Det gäller för alla, vare sig man upplever problem i nuet eller inte.

Precis som vi pratar om risk- och friskfaktorer inom arbetsmiljö, kan vi prata om detsamma i familjelivet. Här har vi valt att lyfta fram två viktiga friskfaktorer som både stärker oss vuxna och barnen. Två friskfaktorer som utmanas allt mer.

Motion och rörelse
Endast 3 av 10 unga idag rör sig tillräckligt mycket per dag (när beteckningen tillräckligt motsvarar 60 min pulshöjande aktivitet per dag). Det visar en studie från Centrum för Idrottsforskning.  Eftersom det gäller även för vuxna har vi mycket att vinna på att se över vad vi som familj kan göra för att röra oss mer.

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa både på kort och lång sikt. Det minskar risken för flertalet sjukdomar, exempelvis diabetes. Men det har också positiv inverkan för våra mentala förmågor såsom koncentration och kreativitet.

Det handlar inte om att börja på diverse sporter eller att veckans pianoklass behöver kompletteras med ännu en tidsstyrd aktivitet. Istället handlar det om att få till rörelse på ett sätt som passar just vår familj! Kanske kan vi sätta på bra musik och göra vardagsrummet till ett diskotek. Att gå till mataffären ibland istället för att ta bilen. Eller att gå på utflykt i skogen oftare. Det viktiga är inte vad vi gör utan att det blir av, och det är vi vuxna som har ansvaret för att planera helheten i vardagen så att alla rör sig tillräckligt!

Det är lätt hänt att det blir en negativ spiral om vi vuxna upplever mycket stress dagtid och kommer hem slutkörda. Då kan det vara en utmaning att föreslå något som inkluderar rörelse. Ett tips då är att ha en lista med några inspirerande alternativ så att tröskeln blir lägre att komma till skott.

Närvaro och samtal

Den mänskliga kontakten och gemenskap med varandra är grundläggande för vår hälsa och vårt psykiska välbefinnande. Att ha ögonkontakt, att prata med någon som lyssnar och bekräftar oss samt att få beröring. Dessa tre exempel är så självklara på ett sätt, och samtidigt tycks det allt svårare att uppleva att vi har tid för varandra på det sättet. Finns tiden och närvaron att exempelvis lyssna till varandra på riktigt där hemma? Eller har vi ständigt flera saker på gång samtidigt så att vi inte riktigt hör vad som sägs till oss? Ställer vi frågor utan att vara lyhörda för svaren?

Flera studier visar att samtal blir både kortare och ytligare när en mobil finns i ens direkta närhet. Säkert har du upplevt att mobilen åker fram i tid och otid på ett sätt som stör kontakten. Många håller nog med om att det är stor skillnad i kvalitet att ha ett samtal med någon som delvis kollar sin mobil eller dator samtidigt som samtalet pågår jämfört med någon som ger av sin odelade uppmärksamhet. Därför vill vi lyfta fram närvaron och tid för samtal som den andra friskfaktorn. Det gäller naturligtvis både med våra barn och andra vuxna i familjen. Men precis som med motion så är det vuxnas ansvar att se till att detta grundläggande behov av kontakt och närhet tillgodoses.

Reflektera över hur du kan möjliggöra för fler tillfällen hemma med total närvaro och plats för samtal. Kan ni ha mobilfria tider och zoner som hjälper er? Finns det särskilda ämnen som inspirerar barnen till samtal? Ofta frågar vi föräldrar hur barnens dag har varit lite på slentrian och glömmer att också berätta om hur vår egen dag har varit och vad vi tänkt och känt.

Dela gärna med andra vuxna om vad som funkar och vad som känns svårt när det kommer till att få plats med motion och närvaro i vardagen. På så sätt hjälper vi varandra med dessa utmaningar som så många av oss delar idag.

Glasögon – Fysisk rörelse och närvaro

Uppgiften den här månaden är att reflektera över rörelse och närvaro och samtal med familjen.

Share the Post: