Chat with us, powered by LiveChat

Hur uppfattas jag?

Vi kan inte veta hur vi uppfattas av andra utan att få deras feedback.  Samtidigt är vi är generellt sett dåliga på att ge varandra feedback, och gör vi det är det ofta kopplat till en prestation, till exempel en presentation vi har gjort eller ett möte vi har deltagit på.

Genom den här övningen får du feedback om hur du uppfattas som person och vad andra ser att du bidrar med.

Ta hjälp av fem personer som du vet vill dig väl och som kommer att ta sig an uppgiften seriöst. Berätta att du använder dig av tjänsten Sustain You och att du vill ha deras hjälp för att utveckla dig som person. Det kan kännas lite läskigt, men det är en övning som kommer att värma ditt hjärta.

Be dem att skriftligen:

  1. Beskriva dig som person med tio adjektiv, både starka och svaga sidor
  2. Beskriva resultat som de ser att du skapar

Tänk på att välja personer som kan stå för vad de skriver. Detta eftersom de även ska skriva ut sitt namn så att du kan ställa frågor om det uppstår funderingar, och så att du kan tacka dem.

Be varje person att lägga sina beskrivningar i ett kuvert som de klistrar igen och ger dig. Sedan öppnar du alla fem vid ett och samma tillfälle.

Lycka till!

Share the Post: