Chat with us, powered by LiveChat

Mikrovanor

Mikrovanor är boken med bylinen – de minimala förändringarna som ger maximala resultat. 

BJ Fogg är kanske världens främsta expert på hur vi skapar vanor och den som tar till sig det han lär ut i boken Mikrovanor kommer att utveckla sin förmåga att förändra sitt liv. På ett enkelt sätt förmedlar han sin forskning och metoder för beteendekonstruktion. Med både hans egna och andras praktiska erfarenheter av att tillämpa metoderna får man följa hur andra har lyckats skapa sig ett ett gladare, hälsosammare, lärorikare och mer funktionellt liv.

Share the Post: