Chat with us, powered by LiveChat

Pandemin ger skjuts åt digitala vanor

De digitala förlorarna under pandemin är ungdomarna, medan pensionärerna har tagit kliv framåt. Det visar 2020 års upplaga av Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internetDen visar också att pandemin har gett (merparten av) den yrkesverksamma befolkningen möjlighet att förändra och förbättra sitt vardagsliv. 

Internetstiftelsen gjorde, precis som de brukar, en datainsamling under kvartal ett i år. Men efter sommaren kändes den irrelevant och man genomförde därför en andra datainsamling. Rapporten visar tydligt att internet och en rad digitala tjänster har hjälpt oss under pandemin, genom att vi har kunnat arbeta hemifrån, bibehålla kontakter med andra samt handla över nätet. 

Måns Jonasson, digital strateg på Internetstifelsen, presenterade nyckelinsikter från rapporten när den släpptes den 15 december. Presentationen är sevärd. Du hittar den här på Youtube, och på Internetstiftelsens sajt finns hela rapporten att läsa.

Slutsatser och fakta om svenskarnas internetanvändning 2020, i urval:

  • 96 % använder sig av internet (jämfört med 95 % år 2019).
  • 6 % använder internet i mycket högre, och 25 % i något högre utsträckning med anledning av pandemin.
  • 84 % tyckte under kvartal 2 att de själva hade för mycket skärmtid på fritiden (jämfört med 74 % under kvartal 1).
  • 93 % av de studerande tyckte under kvartal 2 att de själva hade för mycket skärmtid på fritiden (jämfört med 87% under kvartal 1).
  • Poddlyssnandet har ökat. År 2019 angav 55 % av svenskarna att de lyssnade på poddar. Kvartal 3 i år var motsvarande siffra 68 %.
  • Instagram är det sociala medie som har ökat mest sedan förra året. Kvartal 3 i år uppgav 71 % att de använde tjänsten.
  • 7 av 10 i åldern 12–15 år använder Tiktok, jämfört med 3 av 10 år 2019.
  • Vi vill fortsätta att arbeta hemifrån (delvis) men vi vill inte delta i fester, dop och bröllop via nätet.
  • Oroväckande för folkhälsan är att hela 46 procent kollar mobilen under natten. 

Pensionärer mer digitala – och sociala

Pensionärerna börjar komma ikapp i internetanvändande, även vad gäller Swish och mobilt bank-id. De som har börjat använda internet känner sig mer sociala när de använder sociala medier. Många har även kommit igång med att köpa mat och mediciner via nätet.

De unga tappar i undervisning – och socialt

Majoriteten av eleverna tycker att undervisning på distans fungerar sämre än traditionell undervisning. I motsats till pensionärer känner sig ungdomar dessutom mindre sociala då de använder sociala medier. För många gymnasieungdomar var skolan den sista arenan i deras vardag som inte var på skärm.

Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer, säger i en intervju att elever känner sig utelämnade till att klara sig själva, saknar det sociala, många har svårt med studiemotivationen och det är svårare att få hjälp. Dessutom upplever de framtiden som mer oviss eftersom många arbeten har försvunnit under pandemin.

Dock har distansundervisning varit bra för många elever som är hemmasittare, har långt till skolan eller tycker att skolan är en påfrestande miljö att vara i. För dem vore det bra om distansundervisning kan finnas kvar som verktyg.

De yrkesverksamma trivs hemma

Av de yrkesverksamma vill 9 av 10 vill fortsätta arbeta hemifrån, ibland. 50 procent vill göra det under hälften av sin arbetstid medan 19 procent inte vill göra det över huvud taget.

Det som man tycker fungerar dåligt på distans är teambuilding och kreativa möten. En intervjuperson säger att det är bra att få ”gå hem och kötta” – alltså att få fokusera och få saker gjorda. Samma person menar också på att arbetsgivare har levt i ett slags falsk trygghet – ”om man bara sitter på kontoret så jobbar man”.

Martin Linder, förbundsordförande på Unionen, menar att distansarbetet generellt sett har fungerat bra. Deras undersökningar visar att människor själva vill kunna välja mellan att jobba på distans och på arbetsplatsen, och man vill kunna blanda. Man vill däremot inte gå tillbaka till hur det var före pandemin. Nu finns erfarenheter som visar att det funkar att delvis jobba på distans – vissa arbetsuppgifter passar för distansarbete, andra går bäst att utföra när man träffas fysiskt.

Skynda långsamt framöver

En slutsats man kan dra när det gäller arbetslivet efter pandemin är att det gäller att inte fatta förhastade beslut, vare sig det gäller kontorslokaler eller annat. Det kommer att ta tid att hitta den rätta balansen.

Framför oss har vi också långa diskussioner om ansvaret för arbetsmiljön vid hemarbete. Ett ansvar som ligger hos arbetsgivaren, men som också handlar om medarbetarnas integritet. 

 

Share the Post: