Chat with us, powered by LiveChat

12. Att odla ett ledarskap för människor

Anna och Niklas träffar Fredrik Lindencrona, forskningsansvarig på SKR samt Inner Development Goal. Vilka är hans iakttagelser från Kanada och FN i NYC, Finns exempel på det Anna kallar sustainable human business?

Fredrik tycker sig se att det finns en större förståelse för att vi måste utveckla vårt sätt att arbeta och leva tillsammans. 

Niklas undrar varför det är så svårt att odla fram ett ledarskap som värdesätter det mänskliga i oss alla.

Fredrik svarar med tankar på ett förändrat ledarskap på djupet.

Anna och Fredrik kommer in på skillnaderna mellan olika incitament, Niklas fyller på med det han kallar ”attraktionskraft för det man vill åstadkomma”.

Fredrik tar upp hur urfolk hellre använder verb än substantiv och noterar skillnaden på ”effectiveness” och ”efficiency”. Han berättar också vilken företeelse som trendar allra mest, enligt konsultfirman McKinsey.

Niklas lyfter hur mycket bristen på ”human gardening” kostar och vem som får betala. 

Fredrik refererar till brittiska Mind Forward Alliance, ett exempel på initiativ för att motverka destruktivt ledar- och medarbetarskap. 

Anna tar ner diskussionen på jorden med att referera till tidningsutgivaren Adriana Huffingtons insikter om sömnens betydelse och frågar: Hur långt ifrån sustainable human business står vi i dag i Sverige? Frågan landar i en diskussion om HR:s roll.

Niklas berättar en anekdot om att kramas i en situation och inte ens hälsa i en annan, vilket påminner Anna om skillnaden mellan processer och strukturer. Fredrik för in ordet ”värdekluster” och rekommenderar en spännande bok.

Efter ett konstaterande om att vi lever i en svår tid, avslutas avsnittet med en tro på att det går att förändra med ett nytt och sinnligare synsätt på liv, arbete, relationer och ärlighet.  

12. Att odla ett ledarskap för människor

Dela detta poddavsnitt

Facebook
LinkedIn