Chat with us, powered by LiveChat

15. Varför vågar inte ledningen?

Från historiens andra Sustainable Human Business Day 2024 får vi ett samtal kring ledningens möjligheter att ta vara på den outnyttjade potential som finns i medarbetarna. Varför går det så trögt?

Medverkande är Kerstin Dejemyr, f.d. polis, nu författare och konsult, Bo Arhenfelt, psykiater och managementkonsult, samt Leif Östling, f.d. koncernchef på Scania. 

Lägereldsvärden Anna Ahrenfelt från Sustain Change inleder med ett räkneexempel som borde väcka alla ledningar. Gissa hur stor del av medarbetarna i en organisation som faktiskt bidrar till att skapa värde!

Anna frågar vad som behöver göras? Leif har ett beprövat recept. Kerstin betonar en viktig egenskap hos både medarbetare och ledning. Bo lyfter överlevnadsinstinkten och vad den kan ställa till med när någon känner sig hotad.

Anna undrar hur motståndet kan se ut. Leif och Kerstin filosoferar över egots roll, men också över människors ärliga vilja och ambitioner. 

Vilka chefer vill vi ha? frågar Anna, vilket leder till en diskussion om ens sanna personlighet och rollen som chef. Leif berättar om hur man fick HR-organisationen på Scania att fungera bättre. Kerstin ser hur relationen lärling – mästare spelar in vid chefsrekryteringar och Bo pekar på två nödvändiga frågor inför allt förändringsarbete.

Leif påpekar att det är kriserna som prövar en organisation, men hur förbereder man sig inför det oväntade och undviker kriser? Leif hänvisar till det asiatiska tänkandet och jämför med hur svenska jätteprojekt ofta tar längre tid och blir dyrare än beräknat. Kerstin kommenterar med en one-liner om rädsla.

Så hur skapa en organisation som kombinerar mänskligt välmående med bra business? Ingen i panelen tycker i alla fall att det behövs fler konsulter. Nyckelord blir i stället ”prata, fokusera på kunderna, reflektera, analysera, gå ut i verkligheten!”

Bo ser hur siffror, ord och teorier står i vägen och rundar av med en uppmaning. 

15. Varför vågar inte ledningen?

Dela detta poddavsnitt

Facebook
LinkedIn