Chat with us, powered by LiveChat

3. Sustainable Human Business Day – Chefen

I det tredje avsnittet av Sustainable Human Business Talks utforskar vi chefernas roll och ansvar inom arbetslivet. Vi pratar ledarstil, arbetsmiljö och välbefinnande och inleder med en analys av de utmaningar som chefer ställs inför i sin strävan att balansera olika krav, dels företagsledningens förväntningar, dels medarbetarnas behov och dels de egna behov som kan komma i konflikt med viljan att prestera. Att vara chef är ett tufft jobb.

Vi talar därför om nödvändigheten av att internt utveckla chefer med rätt kompetenser och förmågor och betonar då vikten av att det är rätt personer som får chansen att bli chefer. Vi nämner hur pulsmätningar och andra verktyg kan användas för att utvärdera arbetsmiljö och ledarskap. Att det är viktigt att vara en inspirerande och empatisk ledare är vi förstås överens om, men också att en chef måste kunna – eller lära sig – hantera stress och hög arbetsbelastning.

När det gäller arbetsmiljö och välmående i organisationen tror vi att det först och främst handlar om att skapa en sund värdegrund som alla i organisationen inte bara känner till, utan också tar in på djupet och omsätter i handling.

Vi avslutar med några konkreta idéer för att främja välmående, sätta mål för sitt eget välbefinnande och föra öppna diskussioner inom arbetsgrupper.

Medverkande i den ordning du kommer höra dem:

Katarina Roddar, People Leader på PwC. Katarina har en lång och gedigen bakgrund inom HR, främst inom förändringsarbete och ledarskap där hennes fokus är att skapa de bästa förutsättningar för medarbetare att få vara sig själva och utvecklas och skapa långsiktig hållbarhet både för individen och organisationen i stort.

Linda Öhman, HR-strateg Haninge kommun och egen företagare. Linda är folkhälsovetaren som hjälper till i det stora skiftet att skapa hållbara chefer och medarbetare. Hennes arbete i utvecklingsprojekt som exempelvis Jaget, laget och uppdraget, har bidragit till minskad sjukfrånvaro, ökat hållbart medarbetarengagemang och ökad kvalitet i verksamheternas uppdrag. Linda beskrivs ofta som OSA-guru och pionjär inom sitt arbetsområde.

Charlotta Stensson, är förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Fastigo. Lotta, som vi kallar henne, är jurist med fokus på arbetsrätt och arbetsgivarfrågor och med erfarenhet från såväl fack som arbetsgivarorganisation. I sin roll möter hon både chefer och fackliga motparter i komplexa arbetsrättsliga situationer. Hon har mångårig erfarenhet av jobbet som chef i en kunskapsintensiv organisation.

 

3. Sustainable Human Business Day – Chefen

Dela detta poddavsnitt

Facebook
LinkedIn