Chat with us, powered by LiveChat

4. Dags att bygga katedraler

Anna Ahrenfelt, vd och grundare av Sustain Change leder hela hösten podcasten tillsammans med Niklas Huss. Niklas kallar sig human gardener, organisationskirurg och transformationsstrateg. Han är även inspirationstalare, ordförande och grundare av Mindshift. I det här avsnittet berättar Anna och Niklas om hur de hamnat där de är i dag.

Niklas har varit intresserad av politik och samhällsfrågor sen unga år, utbildade sig till jurist men blev mer intresserad av människans roll och möjligheter. Anna bytte ut revisorsplanerna mot ett intresse för organisation och ledarkultur. Hon sa upp sig från Handelsbanken för att göra det hon vill: regissera förändringar.

Anna och Niklas huvudbudskap är att alla välfungerande organisationer fokuserar på sina medarbetare. Anna ser att bolagen som går bäst alltid odlar en kultur av gemenskap och öppenhet och inkluderar alla i besluten.

Niklas berättar om sina erfarenheter av att driva förändring i stora organisationer som Skatteverket och Länsförsäkringar. Han tipsar om att bryta mönster, bygga trygghet och skapa passion för att göra världen bättre.

Anna tycker att alla ska fråga sig vad det är som gör att en organisation inte fungerar som man vill. Hon tror att dagens inriktning på att digitalisera, riskerar att distrahera ledningar från att ta hand om medarbetarnas behov av stöd, feedback och möjligheter att påverka.

Avsnittet avslutas med ett gemensamt konstaterande: Välfungerande organisationer som levererar hållbara resultat har medarbetare som mår bra och är engagerade i katedralsbygget. ”Vilken katedral?” kanske du tänker. Lyssna så får du veta!