Chat with us, powered by LiveChat

5. Har du en hemmahjärna och en jobbhjärna?

Med vår gäst Bo Ahrenfelt – leg. läkare, psykiater, författare, föreläsare och förändringskonsult – pratar vi om människan som ett komplext levande system.

Bo Ahrenfelts utgångspunkt är att människan är ett levande system, vilket innebär att vi förändras varje sekund att det påverkar våra organisationer.

Vi har bara en hjärna, säger Bo, inte en hemmahjärna och en jobbhjärna, där den ena är kvalificerad och den andra behöver en ledare som berättar vad vi ska göra.

Alla har vi behov: biologiska, psykologiska och sociala. Bo frågar sig hur många av dessa som rationaliseras bort vid framtagning av affärsplaner, strategier, organisationsstrukturer och arbetsprocesser. Vi har en lång resa att göra, säger Bo, och saknar nyfikenhet kring vad det är som påverkar oss.

Vi pratar om medvetandet, om det materialistiska samhället, om att vi är grundlurade och om att livet måste ha en mening, men att vi ofta letar på fel ställen.

Bo tror att  mätsamhället kommer att haverera. Den upplevande människan är den riktiga människan, säger han. Om vi tänker så, vad händer då i organisationerna? Vilka blir vinsterna av att se människovärdet i medarbetarna och få deras perspektiv och engagemang?

Vi avslutar med lite neurovetenskap. Hur ska den information vi alla nås av leda till ett kvalificerat tänkande och inte stanna vid affekt?

Allra sist enas vi om att ledare inte behöver vara smartast, bara kloka nog att göra plats för människan och använda den kollektiva intelligensen i varje organisation. 

Och det är okej att älska sin bil, säger Bo. Allt materialistiskt är inte fel.

5. Har du en hemmahjärna och en jobbhjärna?

Dela detta poddavsnitt

Facebook
LinkedIn