Chat with us, powered by LiveChat

Poddavsnitt om rörelse i vardagen

Sveriges enda livsstilsprofessor, Maj-Lis Hellénius, besöker Hjärt-Lungfondens podd för att prata om ”sitting is the new smoking”. Att sitta 3-4 timmar per dag förkortar livet med 2 år. Och såsom samhällsutveckling är idag minskar vardagsrörelsen. Mycket tankeväckande avsnitt! Hjärt-Lung Podden avsnitt 11.

Share the Post: