Chat with us, powered by LiveChat

Sustainable Human Business Day

Den 12 september 2023 genomfördes den första Sustainable Human Business Day – en dag för verklig förändring! En dag för dig som vill vara med i det livsviktiga arbetet att omforma arbetslivet till en kraftkälla för välmående och hållbara resultat. Ett mer mänskligt samhälle där vi förenar framgångsrik business med fysiskt och psykiskt välmående. Detta är uppstarten för Sveriges nya nätverk för att gå från SAGT till GJORT!

Missade du, eller vill du titta igen, så lovar vi dig inspiration, nya tankar & idéer. 

Om du, precis som vi, känner att det finns ännu mer att utforska, eller att vissa ämnen berörde särskilt mycket, är du välkommen att boka ett utforskande möte med Anna Ahrenfelt, grundare & VD på Sustain Change. 

Boka möte med Anna

Ett samtal där ni kan:

  • Analysera ert nuläge och ert önskade nyläge.
  • Utforska potentialen för att öka engagemanget inom din organisation.
  • Diskutera möjliga vinster för medarbetare, chefer och verksamhet.
  • Identifiera ett meningsfullt första steg i din Sustainable Human Business-resa.

Ett samtal som möjliggör en djupare insikt och praktiska råd om hur Sustainable Human Business kan gagna dig och din organisation.

Vi ser fram emot att hjälpa dig och din organisation!