Chat with us, powered by LiveChat

Hela förändringsarbetet på ett ställe

Sustainplattformen är en viktig del av vårt utvecklingsprogram. Den är det digitala stödet för förändringsprocesser med både människors välmående och organisationers resultat i fokus.

Med Sustainplattformen strukturerar, dokumenterar, inspireras och utvärderar du stegen ni tar tillsammans och var för sig. Och gläds åt framgångarna.

En jämförelse

Tänk dig att du vill få starkare överarmsmuskler (biceps). Du kan gå tillväga på tre alternativa sätt:

Alternativ 1
Du läser på hur du tränar biceps, köper hantlar och börjar jobba.

Alternativ 2
Du går till ett gym, anlitar en personlig tränare som berättar om biceps och instruerar dig vid ett tillfälle.

Alternativ 3
Du köper ett gymkort. I köpet ingår en omfattande utbildning. Du lär dig att om träningen av biceps ska ge det resultat du önskar, då måste du ha koll på så mycket mer än själva armrörelsen. Att du känner till lämpligt antal reps och sets för att endera bygga volym eller uthållighet räcker inte. Du förstår att du måste ha en helhetssyn på din träning. 

Så du lär dig att chansen att nå ditt mål också inbegriper vad du äter, din återhämtning, din sömn, hur bra balans du har i hela din livssituation, att du inte stressar och känner mening och glädje i din träning. 

Köpet inkluderar också ständig tillgång till en tränare medan du gymmar, vilket betyder mycket för dig när du tvivlar på att du gör rätt. Tränaren svarar inte bara på alla frågor om din träning, utan coachar dig också med säker hand mot ett förhållningssätt som kommer hålla livet ut.

Sustainplattformen ingår i alternativ 3. Den gör det enklare att:

  • jobba långsiktigt.
  • nå alla med kunskaper, metoder och verktyg.
  • arbeta effektivt.
  • utvärdera och vid behov justera.
  • ha roligt.
  • nå målen

De fem stegen från sagt till gjort

Kärnan i Sustainplattformen är en fem-stegs-metod som Anna AhrenfeIt arbetat fram under 20 år som managementkonsult. Metoden bygger också på läkaren, psykiatern och förändringskonsulten Bo Ahrenfelts kunskaper inom humanistisk psykologi.

I Sustainplattformen finns guider för förändringar enligt fem-stegs-metoden:

  • Verksamhetsguiden
  • Arbetsmiljöguiden
  • Förändringsguiden
  • Min hållbara vardag

Guiderna skapar dialog inom teamet, bygger psykologisk trygghet och stödjer självreflektion. Kopplat till varje guide finns arbetsytor – Change boards – där processen dokumenteras och följs upp systematiskt.

Med Sustainplattformen bygger du en lärande organisation. Resan från nuläge till nyläge blir dokumenterad inför kommande förändringsarbeten.

Mätindex, inspiration och communities

Med Human Well-being Index och Organisation Well function Index, som också finns i Sustainplattformen, kan resultat och nuläge mätas och följas upp på både individ- och gruppnivå. I gränssnittet mellan dessa två index blir det tydligt om och när folk mår bra både på jobbet och hemma.

I Sustainplattformen finns också en stor kunskapsbank av artiklar och inspirationsföreläsningar som ger mod, stöd och mer kunskap om förändring på jobbet och hemma. 

Flera gånger i månaden bjuder Sustain Change in till digitala möten och inspirationswebinarier där du träffar andra som också genomför en förändringsresa med Sustainplattformen.