Sustainplattformen

Sustainplattformen är den digitaliserade helhetsversionen av Sustainmetoden. Den inkluderar de fem stegen från nuläge till nyläge, guider för olika typer av förändringar för organisation och individ, samt digitala möten och fördjupning i vetenskap och personliga erfarenheter.

Jobba på egen hand eller tillsammans

Du kan arbeta på egen hand i Sustainplattformen. Men vi rekommenderar er att arbeta tillsammans på arbetsplatsen. Då kan ni dela en Change board för att samla insikter, idéer och göra verkstad av det nu beslutat om.

Index

I Sustainplattformen finns två index:

– Human Well-being Index
– Organisation Well function Index

Indexerna ger ett utgångsläge och resultatet ger direkt individ och grupp insikter, underlag för självreflektion och dialog.

Över tid följs utvecklingen genom att man kontinuerligt svarar på frågorna.

Guider

Det finns flera olika guider som stödjer individ, grupp och organsation på resan från nyläge till nyläge.

Alla guider följer 5-stegsmetodens struktur och går att göra om och om igen.

Utifrån utgångläget och vad målet är, väljs lämplig guide.

Exempel på guider är:
- Min hållbara vardag
- Arbetsmiljöguiden
- Förändringsguiden

Change boards

Arbetet du gör på egen hand eller ni tillsammans dokumenteras i en digital arbetsyta. Arbetet kan då enkelt följas upp och utvärderas.

Det skapar en tydlighet, systematik och möjlighet till uppföljning och lärande.