Chat with us, powered by LiveChat

De tre språken

Vilket språk talar du? För att föra ett genuint samtal behöver vi ha koll på vilket språk vi själva talar samt ha förståelse för att andra kan prata andra språk. Och ja nu menar vi inte tyska, kinesiska etc. utan vi har olika språk inom svenska språket. Språken visar sig också i hur vi reagerar på händelser vi är med om.
 

De tre huvudspråken är; känslans, handlingens och innebördens språk.

Ett sätt att förbättra sin kommunikation med andra är att lyssna efter och uttrycka dig på den andres språk. Dessa språk finns också att hitta på organisationsnivå. HR-avdelningar talar ofta känslans och innebördens språk, eftersom man huvudsakligen arbetar med människor. Medans produktionsavdelningen pratar i handlingens språk för de behöver visa på handlingskraft och leverans. Här kan det uppstå problem!

När det kommer till planerade förändringar är det klokt att beskriva den utifrån perspektiven – känsla, handling och innebörd. Det ger samtidigt en mer målande beskrivning av förändringen.

Känslans språk

Tar vi hand om människan och känslorna? Hjärtat som talar.

Ser vi reaktioner från en person med känslans språk på t.ex. en händelse som när prinsessan Diana omkom i en bilolycka i Paris uttrycker de sorg, vrede, medlidande med barnen, chock m.m.

Handlingens språk

Vad göra? Energi till handling.

Ser vi reaktioner från en person med handlingens språk på t.ex. en händelse som när prinsessan Diana omkom i en bilolycka i Paris ställer de krav på åtgärder för att förhindra rattfyllerister att köra bil, att media förföljer kändisar o.s.v.

Innebördens språk

Vad innebär detta, vilka konsekvenser får det? Idéer, teori, filosofi.

Ser vi reaktioner från en person med innebördens språk på t.ex. en händelse som när prinsessan Diana omkom i en bilolycka i Paris ställer de frågan vad det innebär för engelska kungahuset, hur påverkas relationen media och medborgare o.s.v.

Reflektionsfrågor

Att varje människa är unik känner vi alla till. Men att varje människa har sin favorit och sin personliga kombination av de tre språken: Känslans, Handlingens och Innebördens ser vi inte lika självklart. Svårast kan vara att se sin egen.

Förståelse för de tre språken i en arbetsgrupp minskar konflikter och ökar den kommunikativa förmågan på ett utmärkt sätt.

Reflektera individuellt:

 • Vilket språk använder du själv oftast?
 • Vilka språk tycker du finns i gruppen?

Berätta för varandra vad ni svarat på dessa individuella frågor.

Reflektera tillsammans över era styrkor och svagheter utifrån nedanstående frågeställningar:

 • Vilka för- och nackdelar ser ni med respektive språk?
 • Vilket språk har gruppen som favorit?
 • Vad brukar era konflikter eller skav handla om?
 • Hur ser balansen ut i gruppen?
 • Går det att dela in gruppen i subgrupper genom era respektive språkval?
 • Vilket språk önskar du mer av från dig själv och i gruppen?
 • Vilket språk karakteriserar er organisationen respektive ledningen av?

Fördjupande frågor:

 • Vilket språk karakteriserar er yrkesgrupp?
 • I vilka situationer dominerar Känslans språk i arbetsgruppen och i er verksamhet?
 • I vilka situationer dominerar Handlingens språk i arbetsgruppen och i er verksamhet?
 • I vilka situationer dominerar Innebördens språk i arbetsgruppen och i er verksamhet?
 • Vad skulle behövas i er arbetsgrupp för att kunna förstå och använda De Tre Språken i gruppen, visavi andra yrkesgrupper och visavi ledningen på ett kreativt sätt?
Share the Post: