Chat with us, powered by LiveChat

Vardagslycka

Vardagen rullar ofta på utan tid för reflektion över frågor som:
• Vad gör mig glad och tacksam?
• Vad får mig att känna lycka?
• Vad är viktigt för att jag ska vara nöjd med mitt liv?

Varje år mäter FN lycka världen över. År 2018 låg svenskarna på sjunde plats, medan våra nordiska grannländer låg i topp. Henry Montgomery, professor i psykologi vid Stockholms universitet, fick i en intervju frågan vad skillnaden kan vara mellan oss och till exempel finländarna som ligger i lyckotoppen. En tes var att det handlar om krav och förväntningar på livet. Ju närmare verkligheten de egna förväntningarna är, desto större chans att uppleva lycka.

Den här månadens glasögon och övning handlar om att utforska hur dina förväntningar stämmer överens med verkligheten, samt hur du genom att synka förväntningarna med verkligheten kan öka din vardagslycka.

Vår lycka i vardagen

Det är förstås många och olika faktorer som påverkar om och i vilken grad vi är lyckliga. Enligt Wikipedia är lycka en känsla av välbehag. Det är lätt att förväxla lycka med framgång, men det finns ingen koppling dem emellan. En framgångsrik person kan vara olycklig, och en person som i andras ögon är misslyckad kan vara lycklig.

9 av 10 av länderna som ligger i topp i ovan nämnda undersökning är protestantiska med ett lutherskt arv, som bland annat innebär att man inte ska klaga samt att man ska klara sig själv och inte behöva hjälp av andra utan förlita sig på staten. Motsatsen är att berätta hur man egentligen har det och hur man mår, samt att be andra om hjälp. Målar vi upp en bild av oss själva som inte är sann? Lurar vi då inte bara vår omgivning utan även oss själva?

Följande faktorer påverkar graden av lycka; pengar till en viss nivå, bor vi i hus blir vi inte lyckligare av ett större hus. Nära relationer och att känna tillit är viktigare, liksom att bli rättvist behandlad. Tillståndet flow gör oss gott, då tid och rum försvinner när vi hänger oss åt en uppgift eller i ett möte med en annan människa. Livets motgångar gör oss tacksammare och mer lyckliga över det vi har.

Om vi går tillbaka till definitionen av lycka som en känsla av välbehag. En bildlig liknelse är den av att ha grus i skorna. Ett sätt att öka sin lycka är att stanna upp och tömma ut gruset i skorna. Men ni vet hur det kan vara, man bara skakar lite på foten och hoppas att gruset ska hamna på en plats i skon där det inte påverkar så mycket, just nu. Precis så är det också i livet med sådant som skaver … det finns alltid kortsiktiga lösningar som att undvika, fly, förminska.

Glasögon – Synka dina förväntningar

Utforska hur dina förväntningar, önskningar, överensstämmer med verkligheten. Förväntningar på dig själv, på andra, på materiella ting. Och hur du kan göra för att justera dess och skapa vardagslycka.

Share the Post: