Chat with us, powered by LiveChat

Dialogen – en nyckel till förändring och utveckling

Vi tror på samtalet, dialogen som möjliggörare i det egna livet och för ett gott samarbete med andra. Vi människor har förmågan att kommunicera men vi har tappat den allt mer sedan vi klev in i industrisamhället där samtalet ersatts med skrivna regler, riktlinjer och korta meddelanden.

Detta är lika aktuellt på jobbet som i privatlivet. När vi inte för en dialog missar vi att förmedla de förväntningar vi har på varandra. Vi behöver också varandra för att se och bryta mönster. Det är genom samtal vi kan se helheter och känna meningsfullhet. Tillsammans kan vi lyfta oss till en metanivå för att få andra perspektiv. MEN att lyckas med detta förutsätter att vi skapar tillit med de vi samtalar med. Oavsett om det är hemma vid köksbordet eller i arbetsgruppen. Tillit bygger vi tillsammans, i vardagen.

Om vi inte återerövrar förmågan att samtala och tänka tillsammans kommer vi heller inte att klara de utmaningar vi ställs inför eller att kunna ta tillvara de möjligheter vi möter. På jobbet och i privatlivet. Dagens problem är så komplexa att en enskild person inte kan hantera och lösa dem själv. Vi behöver uppnå en gemensam intelligens.

På webinaret går vi igenom några hjälpsamma verktyg:

  • Den genererande dialogen
  • Dialogkrafterna
  • De tre språken
  • Tillitstrappan

Webinarledare är Anna Ahrenfelt.

Share the Post: