Chat with us, powered by LiveChat

Förbättrad hälsa genom bättre möten

Möten är en stor del av de flestas vardag. Vissa lägger halva arbetsveckan eller mer på att delta i eller leda möten. I utvärderingar och forskning har det visat sig att någonstans mellan en fjärdedel och hälften av den tiden upplevs som icke-produktiv. Anledning anses vara att mötena är dåligt förberedda, dåligt ledda, har för många eller fel deltagare och är för långa.

En effekt av en bättre möteskultur är att man sparar pengar. En betydligt viktigare är att det ger mer tid över till annat. För vissa upp till en hel arbetsmånad om året. Dessutom minskar det stressen och ökar välmåendet. Värdefulla medarbetare orkar mer, mår bättre, får ökad motivation och väljer att stanna längre.

I denna föreläsning får du en första hjälpen mot dålig möteskultur.

Du får bland annat lära dig att:

  • Ett möte är inte en arbetsuppgift. Det är en samarbetsform.
  • Det finns en fara med att ha gott om tid.
  • Ta in kunskap är som att äta. Ge utrymme för matsmältning.
  • Vi behöver tid för småprat. Men håll det separerat från möten.

Du får också ta del av konkreta tips på hur du kan bli bättre på att planera, leda och delta i möten.

Föreläsare är Jörgen ”mötesdoktorn” Dyssvold. Han har arbetat hela sitt vuxna liv med att skapa, leda och producera möten och evenemang. Bland annat arbetade han under några år som mötesexpert inom Regeringskansliet och driver sedan 2010 mötesbyrån Herr Omar. Baserat på all sin erfarenhet har han skapat Meetfulness – ett rehabprogram mot dålig möteskultur.

Vill du komma i kontakt med Jörgen kan du maila till jorgen@herromar.com.

Share the Post: