Chat with us, powered by LiveChat

Från Sagt till Gjort

I en värld som förändras snabbt, ser vi alltför många organisationer kämpa med att hålla jämna steg med de växande krav på anpassning och innovation.

Vår senaste Sustainable Human Business Day visade att trots ökad medvetenhet, är det fortfarande en klyfta mellan insikt och handling inom många organisationer. Samtidigt som ohälsan fortsatt ökar, engagemanget är lågt och fenomenet “quiet quitting” breder ut sig. Det är helt klart dags för en bredare förändring!

Inspirationsträffen denna månad leds av vår expert Bo Ahrenfelt, känd för sin djupa erfarenhet om förändring. Han är utbildad läkare och psykiater men mestadels har han arbetat som managementkonsult och utbildat över 1000 personer i förändringsledning.

Share the Post: