Chat with us, powered by LiveChat

Gör dagen glad!

Det är lätt hänt att vår strävan och våra långsiktiga mål gör att vi jagar en bättre framtid. Konsekvensen blir att vi missar nuet och att varje dag faktiskt är en väldigt viktig del av vårt liv, det är där vi lever. 

Glädjande nog kan vi lära om. Vi kan programmera om våra hjärnor till att bygga nervstrukturer med fokus på det som skapar välmående. En förmåga som är ovärderlig och hjälpsam i dagens samhälle.

På detta webinar får du veta:
• Vad är lycka och välmående?
• Hur skapar vi positiva strukturer i hjärnan?
• Vi övar oss på skapa glädje i vardagen.

Webinarledare är Anna Ahrenfelt grundare av Sustain Change. Hon ger oss en inblick i det relativt nya forskningsområdet Positiv psykologi. Där man inte nöjer sig med att råda bot på det onda, utan fokuserar på hur man kan öka välmåendet.

Boktips! Fast uppkoppling till lyckan av Rick Hanson.  

Gör övningen från webinaret igen:

Share the Post: