Chat with us, powered by LiveChat

Lätta steg till jobbet?

Är du och din arbetsplats rätt för varandra? Att känna engagemang på jobbet är inte alla förunnat. I Sverige är endast 21% engagerade enligt en undersökning gjord av Gallup*. Då vi spenderar så mycket som en fjärdedel av vår tid med att arbeta tycker vi det är intressant att undersöka vad vi tycker om våra jobb. Hur välfungerande tycker vi att organisationen är i relation till oss och vårt arbete?

Från 1-14 december hade vi enkäten Organisation Well function Index öppen för att ta reda på det. Det består av 12 frågor framtagna utifrån vad forskning och praktiska erfarenheter påvisat är viktiga kriterier för en välfungerande organisation. Dessa är:

 • att medarbetaren har god överblick, ser sin och den egna arbetsgruppens roll i hela arbetsprocessen
 • att medarbetaren själv har kontroll över sina arbetsuppgifter och full empowerment, det vill säga har kompetens att utföra sina uppgifter samt de resurser och mandat som krävs
 • att relationerna på arbetsplatsen är goda och trygga

I föreläsningen:

 • Presenterar vi resultatet
 • Redovisar relevant forskning
 • En övning där du får reflektera över hur rätt din arbetsplats är för dig

Webinarledare är Anna Ahrenfelt grundare av Sustain Change.

*State of the Global Workplace 2022 Report

Övning – Lätta steg till jobbet!

 

 

Ta hjälp av följande frågor för att utforska ditt engagemang och stärka ditt empowerment:

I vilken utsträckning:

 • ger mitt arbete mig meningsfullhet och engagerar mig? Vad kan förbättras?
 • stämmer organisationens värderingar med mina? Vad finns det för skav?

Vad behöver jag för att:

 • mitt uppdrag, ansvarsområden och mål, ska vara tydligt för mig?
 • jag ska ha de resurser (kunskaper, mandat, verktyg etc) jag behöver för att lösa mitt uppdrag?
 • jag ska ha tillit till min chef och vågar visa mina svagheter?
 • jag och mina kollegor ska hjälpa och stödja varandra när det behövs för att uppnå målen?
 • jag ska känna mig inkluderad i gemenskapen och kan vara mig själv i gruppen?
Share the Post: